null

Informacje o przebiegu prac nad "Polityką żywnościową"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt dokumentu polityki żywnościowej Warszawy 

30 maja 2022 

Opracowaliśmy projekt polityki żywnościowej dla Warszawy. 

Najbardziej istotne obszary systemu żywnościowego m.st. Warszawy i związane z nimi wyzwania zostały określone podczas spotkań warsztatowych z interesariuszami systemu żywnościowego: naukowcami, urzędnikami, przedstawicielami biznesu związanego z gastronomią i handlem żywnością, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami szpitali, szkół, żłobków i instytucji miejskich, instytucji nadzorujących łańcuch żywnościowy (np. Inspektorat Sanitarny), warszawiankami i warszawiakami. Następnie sformułowaliśmy pierwszą wersję polityki żywnościowej.  

Zachęcamy do zapoznania się z projektem dokumentu.

Polityka żywnościowa Warszawy - konsultacje społeczne 

27 czerwca 2022 

W kolejnym etapie, wypracowane zapisy polityki żywnościowej zostały poddane publicznej dyskusji, do której zaprosiliśmy mieszkańców i mieszkanki Warszawy oraz przedstawicieli instytucji miejskich. Konsultacje trwały do 26 czerwca 2022 r. 

Jak konsultowaliśmy? 

W harmonogramie konsultacji zostały uwzględnione: 

  • otwarte spotkanie on-line z mieszkańcami; 
  • otwarte spotkanie stacjonarne z mieszkańcami; 
  • spotkanie on-line z instytucjami miejskimi; 
  • dodatkowo przez cały czas trwania konsultacji można było także zgłaszać swoje uwagi mailem na adres: zywnosc.zywienie@um.warszawa.pl

Więcej informacji o konsultacjach społecznych można znaleźć na stronie internetowej.

Obecnie, zgłoszone podczas konsultacji uwagi i komentarze są analizowane przez ekspertów i będziemy wprowadzać zmiany w treści dokumentu.  

Ruszyły prace nad "Polityką żywnościową"

6 listopada 2020

W przygotowanie "Polityki żywnościowej" Warszawy włączyli się naukowcy ze stołecznych uczelni, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu warsztatowym z ramienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. W zespole są również przedstawiciele miejskich biur odpowiedzialnych za komunikację społeczną, zdrowie, edukację, gospodarkę odpadami, rozwój gospodarczy, współpracę międzynarodową, politykę klimatyczną oraz jednostek odpowiedzialnych za zieleń i wodę.

Zakończyliśmy już diagnozę systemu żywnościowego miasta, a kolejnym krokiem jest wypracowanie kierunków jego rozwoju, dzięki czemu przystąpimy do przygotowania projektu polityki żywnościowej Warszawy do 2030 r.

- mówi Aldona Machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy.

Wyniki diagnozy pokazują m.in. dostęp mieszkańców do żywności ekologicznej i zmiany w trendach żywieniowych - coraz więcej osób korzysta z aplikacji mobilnych do zamawiania zakupów czy gotowych posiłków z restauracji. Uzyskane dane pokazują, że w ostatnich latach wzrosła liczba supermarketów oraz mniejszych sklepów spożywczych, a spadła liczba hipermarketów działających na terenie miasta. W obszarze gospodarowania zasobami ważnym aspektem wskazanym w diagnozie jest propagowanie wśród mieszkańców picia wody z kranu czy też promowanie nowoczesnych rozwiązań upraw w przestrzeni miejskiej oraz hodowli pszczół na dachach budynków – obecnie liczba uli w Warszawie sięga tysiąca. Diagnoza systemu żywnościowego w mieście dotyczy również m.in. gospodarowania odpadami, zapobiegania marnotrawstwu żywności (w Warszawie działa np. 26 jadłodzielni) oraz programów edukacyjnych czy projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

Aldona Machnowska–Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy:

Wyzwaniem jakie stoi przed miastem, jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom i gościom wysokiej jakości żywności po przystępnych cenach, ograniczenia strat żywności, wody i energii, zmniejszenie ilości odpadów i ich wykorzystania po przetworzeniu w gospodarce cyrkulacyjnej. Ponadto, obecne doświadczenia z powodu pandemii, pokazują również, że polityka żywnościowa powinna wspierać miasta w przystosowaniu się do zagrożeń tego typu oraz budowie bardziej odpornych systemów.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace nad finalną wersją dokumentu przedstawiającego kierunki rozwoju systemu żywnościowego Warszawy, mają zakończyć się w marcu 2021 r.