null

#6 Przegląd Technologiczny: E-Urząd

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniu 25 listopada 2020 r. Miasto st. Warszawa organizuje 6. spotkanie z cyklu „Przeglądy Technologiczne”, którego tematem jest E-URZĄD.

CYKL SPOTKAŃ PN. „PRZEGLĄDY TECHNOLOGICZNE”: „Przeglądy Technologiczne” to platforma dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów a samorządem. Są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w  przestrzeni miasta. Spotkania organizowane są w  formule otwartej, a ich celem jest prezentacja przez firmy innowacyjnych technologicznie rozwiązań reprezentantom Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicielom Instytucji Otoczenia Biznesu, instytucji naukowych, korporacji i małego biznesu. E-URZĄD Stosowanie przez samorząd innowacyjnych rozwiązań cyfrowych jest globalnym trendem obecnym w każdej płaszczyźnie działalności światowych metropolii. Cyfryzacja usług publicznych niesie za sobą katalog korzyści (jak np. poprawa jakości usług, zwiększenie ich dostępności i przejrzystości działania urzędu, redukcja kosztów), ale także wyzwań formalno-prawnych związanych z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Urząd m.st. Warszawy dostosowuje usługi do zmieniającego się otoczenia oraz wymagań i oczekiwań użytkowników miasta. Opracowany został projekt „Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”, w którym określono wartości i zasady wskazujące kierunki rozwoju cyfrowego miasta. Prowadzone są projekty (np. Virtual VOF, 19115, dane po warszawsku) optymalizujące i unowocześniające funkcjonowanie urzędu, zmieniające system komunikacji i świadczenia usług przez samorząd. #6 „Przegląd Technologiczny” ma na celu przybliżenie dostępnych na rynku rozwiązań usprawniających funkcjonowanie administracji publicznej oraz dobrych praktyk z innych miast umożliwiających rozwój e-urzędu. #6 „PRZEGLĄD TECHNOLOGICZNY” ON-LINE Do udziału w „Przeglądzie Technologicznym” zaprosiliśmy - w roli prezentujących - 7 firm proponujących swoje rozwiązania technologiczne dla miast. Spotkanie odbędzie się w formule on-line na platformie You Tube - https://www.youtube.com/channel/UCSYYZqj4quEBTbecGxQNz0A w godz. 10:00-12:30. Zgłoszenia udziału w roli słuchaczy prosimy przesłać elektronicznie za pośrednictwem formularza online do dnia 24 listopada: https://firma.um.warszawa.pl/przeglady-technologiczne/ Więcej informacji na: FB: https://www.facebook.com/events/204190204481366 WWW: https://firma.um.warszawa.pl/przeglady-technologiczne/ Wydarzenie wpisuje się w realizację celu 4.2. Generujemy innowacje Strategii #Warszawa2030. granatowy plakat wydarzenia o mieście przyszłości