null

#4 Przegląd Technologiczny - Bezpieczeństwo w mieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bezpieczeństwo współczesnych metropolii tematem #4 „Przeglądu Technologicznego” Intensywnie rozwijające się, współczesne metropolie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami związanymi m.in. z zagrożeniami cyberatakami oraz ze skutkami zmian klimatu i problemami wynikającymi z niedostosowaniem do nich miejskiej infrastruktury. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców stawiają sobie pytania: Jak budować miasto zrównoważone i odporne na przeciwności losu? Jak zapewnić bezpieczeństwo obywatelom bez jednoczesnego ingerowania w ich wolność, w duchu idei urban resilience? W środę, 26 lutego 2020 r. w Salonie Gospodarczym Warszawy (ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury) odbędzie się #4 „Przegląd Technologiczny” poświęcony zagadnieniu BEZPIECZEŃSTWA W MIEŚCIE. Czekamy na zgłoszenia. „Przeglądy Technologiczne” – spotkania samorządowców z innowacyjnymi przedsiębiorcami „Przeglądy Technologiczne” to cykl spotkań organizowanych przez m.st. Warszawa, podczas których firmy prezentują innowacyjne, technologiczne rozwiązania przedstawicielom Urzędu m.st. Warszawy (zastępcom prezydenta, sekretarzowi, dyrektorom i pracownikom kluczowych biur merytorycznych kompetentnych w obszarach tematycznych danego spotkania) oraz pozostałym uczestnikom: reprezentantom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów. Spotkania są elementem budowania platformy dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem. Służą prezentacji pomysłów i prototypów, wymianie wiedzy, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta. #4 „Przegląd Technologiczny” o bezpieczeństwie w mieście Do udziału w #4 „Przeglądzie Technologicznym” m.st. Warszawa zaprasza firmy, które proponują swoje rozwiązania technologiczne dla miast w następujących obszarach:
  1. Bezpieczeństwo mieszkańca i porządek publiczny,
  2. Bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności obywateli,
  3. Bezpieczeństwo ruchu,
  4. Bezpieczeństwo infrastruktury miejskiej,
  5. Bezpieczeństwo imprez masowych.
Każda firma ma 10 minut na przedstawienie swojego rozwiązania, po prezentacji następuje 5-minutowa sesja Q&A. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują zapisy. Udział należy zgłosić elektronicznie za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie www.firma.um.warszawa.pl w zakładce „Przeglądy Technologiczne”: - do dnia 19 lutego br. (dla prezentujących), - do dnia 23 lutego br. (dla słuchaczy). M.st. Warszawa zastrzega sobie prawo  wyboru podmiotów, które zaprosi do udziału w „Przeglądzie Technologicznym” – selekcja zgłoszeń nastąpi we współpracy z biurami merytorycznymi. Kontakt: Dorota Dobrzyńska tel.: 22 44 33 491, e-mail: ddobrzynska@um.warszawa.pl. Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.2. Generujemy innowacje. Plakat informujący o czwartym przeglądzie technologicznym