Partnerstwo "Żoliborz Oficerski"

Partnerstwo lokalne Żoliborz Oficerski utworzone zostało w listopadzie 2013 roku w celu:

  • wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych;
  • podejmowania działań na rzecz aktywizacji, edukacji i integracji międzypokoleniowej mieszkańców;
  • realizacji praktycznych działań na rzecz rozwoju żoliborskich osiedli;
  • budowy tożsamości lokalnej;
  • budowy lokalnej sieci współpracy poprzez wymianę doświadczeń między partnerami;
  • prezentacji aktualnej oferty lokalnych podmiotów kierowanej do mieszkańców Żoliborza;
  • poprawy bezpieczeństwa i estetyki w rejonie Żoliborza Oficerskiego.

Obejmuje rejon w obszarze ulic: Krajewskiego, Gen. Zajączka, Mickiewicza, Mierosławskiego, Czarnieckiego, Krasińskiego, Wybrzeże Gdyńskie.

KONTAKT:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa