Wyniki wyszukiwania w serwisie Warszawa Sąsiedzka - Aktualności

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Projekt utworzenia przestrzeni wspólnej dla mieszkańców budynków Podskarbińskiej 10a, 10b i 8b. ☛Dzielnica: Praga-Południe. ☛Cel: Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez wspólną pracę przy realizacji projektu. Rewitalizacja oraz uporządkowanie zieleni jaki i przedeptów, poprawa funkcjonalności podwórka oraz stworzenie wygodnego, bezpiecznego miejsca dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Ciekawy las wokół nas. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Edukacja przyrodnicza oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za swoją okolicę, poprzez uporządkowanie ścieżek spacerowych i przyrodniczych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Różowy zakątek. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców na osiedlu Radość.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Falenica nasze centrum. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za najbliższe otoczenie.

 • Artykuł

  Tytuł: Praski Młodzieżowy Projekt Filmowy. ☛Dzielnica: Praga Północ. ☛Cel: Zrealizowanie fabularnego filmu o charakterze kulturalno-historycznym.