Wyniki wyszukiwania w serwisie Warszawa Sąsiedzka - Aktualności

 • Artykuł

  Poszukujemy zewnętrznego ewaluatora / ewaluatorki (1 osoba lub zespół) do prowadzenia w 2018 roku ewaluacji i przetestowania modelu ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących domów sąsiedzkich (MAL).

 • Artykuł

  64 wniosków, 46 zrealizowanych inicjatyw. Mieszkańcy Warszawy coraz częściej i śmielej korzystają z inicjatywy lokalnej. Zobacz co wspólnie z urzędem zorganizowali w 2017 roku.

 • Artykuł

  Koordynatorzy i animatorzy Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) to osoby, które muszą na co dzień łączyć różne role: animatorów społeczno-kulturalnych, administratorów, zarządców przestrzeni, psychologów, mediatorów itp.

 • Artykuł

  Jakie wsparcie może otrzymać Twoje miejsce?.Comiesięczne szkolenia eksperckie z zakresu współpracy ze społecznością lokalną, pozyskiwania funduszy, promocji itp.Superwizje (indywidualne i zespołowe) dla członków Twojego zespołu działających lokalnie;Projekty i konkursy na działania młodzieżowe;Możliwość rozwoju wolontariatu w ramach projektu Ochotnicy Warszawscy;Stałe wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju Miejsca Aktywności Lokalnej;Wymiana doświadczeń w ramach działania sieci (zamknięta...

 • Artykuł

  WARTOŚCI MAL. Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) działają z uwzględnieniem następujących wartości:. ✰ LOKALNOŚĆ - miejsce sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, wspólnemu działaniu, włącza się w życie okolicy. ✰ ELASTYCZNOŚĆ - miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów oraz mieszkańcy mają wpływ na program miejsca.