Wyniki wyszukiwania w serwisie Warszawa Sąsiedzka - Aktualności

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Kontynuacja działań „Mali ogrodnicy” - ogródek edukacyjny dla dzieci oraz „Łąka kwietna” w Parku Kazimierzowskim. ☛Dzielnica: Śródmieście. ☛Cel: kontynuacja działań polegających na założeniu w parku łąki kwietnej.

 • Artykuł

  osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i firmy, które planują krótkie działania, mogą skorzystać z miejskich lokali użytkowych w nowym trybie. Przyjęte regulacje to szansa na ożywienie lokali, które w danej chwili nie są używane z różnych powodów, np. przygotowywanego konkursu na najem, remontu czy sprzedaży.

 • Artykuł

  .

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Potańcówka sąsiedzka w parku Wielkopolski. ☛ Dzielnica: Ochota. ☛ Cel: Integracja sąsiadów poprzez potańcówkę kończącą cykl pikników dla społeczności lokalnej.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: III Piknik Jeden Muranów. ☛ Dzielnica: Wola. ☛ Cel: Integracja społeczności lokalnej, prezentacja narzędzi wspierających inicjatywy mieszkańców oraz oferty warszawskich instytucji i organizacji pozarządowych.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Włochy pięknieją – piknik przy płocie. ☛ Dzielnica: Włochy. ☛ Cel: Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców Dzielnicy Włochy poprzez wspólną pracę na rzecz podnoszenia estetyki otoczenia.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Piknik Aktywnych Mieszkańców. ☛ Dzielnica: Włochy. ☛ Cel: Rozpowszechnienie idei aktywności lokalnej wśród mieszkańców poprzez zapoznanie ich z działalnością lokalnych organizacji pozarządowych, promocję dobrych praktyk i narzędzi, za pomocą których można wpływać na życie dzielnicy.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: „Ogród kulturalny”. ☛ Dzielnica: Wawer. ☛ Cel: Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne zagospodarowanie nieużytku wokół WCK Filia Aleksandrów w społecznie użyteczne miejsce, będące punktem wyjścia do dalszych działań kulturalnych mieszkańców w przestrzeni.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: „Światowy Dzień Żonglerki”. ☛ Dzielnica: Wola. ☛ Cel: Integracja społeczności lokalnej, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy oraz propagowanie aktywności na świeżym powietrzu.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: „Pozwól mi działać, a zapamiętam. Stworzenie miejsca do doświadczeń i obserwacji przyrodniczych w ogrodzie Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” ul. Krochmalna 1 w Warszawie”. ☛ Dzielnica: Wola.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: „Anińscy Odkrywcy”. ☛ Dzielnica: Wawer. ☛ Cel: Integracja społeczności lokalnej przez wspólne działania, wzmocnienie więzi międzypokoleniowych i poczucia lokalnego patriotyzmu poprzez poznanie historii, unikatowej architektury i przyrody Wawra.

 • Artykuł

  Tytuł: „Ogródek przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka". ☛ Dzielnica: Praga-Południe. ☛ Cel: Celem projektu było utworzenie na terenie Przedszkola nr 211 im. Kubusia Puchatka, przy ul. Dąbrówki 20 w Warszawie ogrodu WARZYWNO-ZIOŁOWO- -KWIETNEGO.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Wydanie kolejnych numerów kwartalnika „Na Powiślu”. ☛ Dzielnica: Śródmieście. ☛ Cel: Wydanie trzech numerów kwartalnika „Na Powiślu”, który jest periodykiem wydawanym przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Powiśle od 2006 roku. Opisywane są w nim ważne dla społeczności lokalnej tematy.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: „Cafe Chemiczna”. ☛ Dzielnica: Targówek. ☛ Cel: Zagospodarowanie czasu wolnego wszystkich grup wiekowych sąsiadów z najbliższej okolicy klubu sąsiedzkiego przy ul. Ziemowita 16.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: „Ochrona ptaków gniazdujących w dziuplach i wiewiórek w Parku przy Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Dzielnicy Mokotów”. ☛ Dzielnica: Mokotów. ☛ Cel: Ochrona ptaków w dziuplach i wiewiórek bytujących w Parku przy Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich oraz podniesienie walorów przyrodniczych i atrakcyjności tego obiektu dla społeczności. ☛ Co zostało zrobione w ramach inicjatywy?.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: „Ścieżka Dzika Ochota”. ☛ Dzielnica: Ochota. ☛ Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej oraz edukacja mieszkańców w temacie ptaków gniazdujących i przelatujących na zimę do Parku Szczęśliwickiego. Dodatkowo wyjście naprzeciw potrzebom osób zainteresowanych dokarmianiem ptaków poprzez postawienie estetycznych karmników oraz dokładną informację o potrzebach żywieniowych ptaków.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: „Ogródek edukacyjny w parku Kazimierzowskim”. ☛ Dzielnica: Śródmieście. ☛ Cel: Ożywienie pustego fragmentu parku Kazimierzowskiego, dzięki edukacyjnemu programowi prac ogrodowych dla dzieci w wieku 3-6 lat.

 • Artykuł

  Jaki był cel inicjatywy lokalnej "Pchli targ w Wesołej"? Przeczytaj sprawozdanie przygotowane przez organizatorów!

 • Artykuł

  Inicjatywa lokalna "Rodzinny Piknik MotoMamusie 2014" - dowiedz się więcej!

 • Artykuł

  Kto i jak upiększył ul. Oleandrów?!

 • Artykuł

  Na czym polegała pierwsza w Warszawie inicjatywa lokalna?

 • Artykuł

  Sieć MAL tworzą warszawskie Miejsca Aktywności Lokalnej. Dzięki sieci koordynatorzy, pracownicy czy wolontariusze tych miejsc mogą się poznawać, wymieniać doświadczeniami i dobrymi praktykami.

 • Artykuł

  O DOMACH SĄSIEDZKICH. Ideę Miejsc Aktywności Lokalnej najpełniej realizują Domy Sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka.

 • Artykuł

  Dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury ogłosił konkurs ofert na prowadzenie zajęć artystycznych i edukacyjnych w sezonie 2014/2015 w Białołęckim Ośrodku Kultury. Poszukiwane są osoby, które chciałyby zarazić innych swoją pasją, podzielić się swoją wiedzą, a przy okazji posiadają doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu zajęć. Poszukiwani są animatorzy kultury, instruktorzy prowadzący warsztaty, lektoraty języków obcych, osoby, które chcą współtworzyć nowoczesny ośrodek kultury na Białołęce.

 • Artykuł

  Co to są Miejsca Aktywności Lokalnej? Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL-e) to rożnego typu miejsca, które oprócz swojej codziennej działalności (bycia np. domem kultury, biblioteką, klubokawiarnią), wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu.

 • Artykuł

  Dnia 1 września 2021 r. Prezydent m.st. Warszawy uchwalił zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury i regulaminu konkursu pod nazwą „Przyjazne podwórko”. Wnioski należy składać w dzielnicy m.st. Warszawy, na terenie której usytuowane jest przedmiotowe podwórko, do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o zarządzeniu. Zarządzenie dotyczy obszaru: racjonalizacji gospodarowania podwórkami...

 • Artykuł

  Ogólne informacje Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i firmy, które planują krótkie działania, mogą skorzystać z miejskich lokali użytkowych w nowym trybie. Przyjęte regulacje to szansa na ożywienie lokali, które w danej chwili nie są używane z różnych powodów, np. przygotowywanego konkursu na najem, remontu czy sprzedaży. Procedura nie jest skomplikowana. Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne mogą wystąpić z wnioskiem (pismem) o krótkotrwałe udostępnienie...

 • Artykuł

  3 i 4 lipca w Falenickiej Kulturotece odbył się piknik edukacyjny „CYBER-WAWER” zorganizowany przez aktywnych mieszkańców dzielnicy w ramach inicjatywy lokalnej.

 • Artykuł

  W ogrodzie. Na spacerze. Na pikniku. Zobacz jak mieszkańcy i mieszkanki świętowali rozpoczęte w maju obchody Dnia Sąsiada 2021.

 • Artykuł

  Są wyniki I naboru Inicjatyw Sąsiedzkich! Bemowo, Śródmieście, Ursus, Wesoła, Włochy nadal czekają na Twój pomysł.