Wyniki wyszukiwania w serwisie Warszawa Sąsiedzka - Aktualności

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Potańcówka w stylu retro!. ☛Dzielnica: Mokotów. ☛Cel: Integracja mieszkańców podczas potańcówki, będącej jedną z części "Festiwalu Otwarte Ogrody" Sadyby 2016.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym. ☛ Dzielnica: Targówek. ☛ Cel: Integracja mieszkańców Targówka w okresie wielkanocnym.

 • Artykuł

  Tytuł: Las dla nas. Dzielnica: Wawer. Cel: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców oraz integracja środowiska lokalnego. Co zostało zrobione w ramach inicjatywy: Stworzono tymczasowe boisko trawiaste, do gry w piłkę nożną. Okoliczni mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej mieli okazję, żeby zaangażować się w porządkowanie terenu pod boisko. Po zakończeniu prac porządkowy wspólnie przygotowano ognisko sąsiedzkie.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Przeszłość dla przyszłości. ☛ Dzielnica: Włochy. ☛ Cel: Integracja międzysąsiedzka mieszkańców Dzielnicy Włochy poprzez spotkania i wspólne działanie.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. ☛ Dzielnica: Praga-Południe. ☛ Cel: Zachęcenie mieszkańców Pragi-Południe do aktywnego spędzania czasu.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Wasz Park. ☛ Dzielnica: Wola. ☛ Cel: Zabezpieczenie i odświeżenie placu zabaw dla dzieci na terenie V Ogrodu Jordanowskiego. ☛ Co zostało zrobione w ramach inicjatywy: Wspólnymi siłami ochotników oczyszczono, pomalowano i zabezpieczono drewniane urządzenia, obramowanie piaskownicy, stolik, ławki, huśtawki i metalową karuzelę.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Festiwal tchoukballa na Woli. ☛ Dzielnica: Wola. ☛ Cel: Zaangażowanie mieszkańców Dzielnicy Wola do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez darmowe pokazy i warsztaty gry zespołowej, jaką jest tchoukball.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Modernizacja trybuny sportowej „pod zegarem”. ☛ Dzielnica: Ursus. ☛ Cel: modernizacja trybuny sportowej pod zegarem, która umożliwi mieszkańcom odnowienie tradycji spotykania się na trybunie w celach rekreacyjnych i sportowych.

 • Artykuł

  . Koordynowaniem i wsparciem inicjatywy lokalnej w Warszawie zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej. Dodatkowo, w każdej dzielnicy zostali powołani koordynatorzy ds. inicjatywy lokalnej, którzy chętnie udzielą Wam informacji, pomogą przy pisaniu wniosków, dotyczących Waszej okolicy lub wskażą inną drogę realizacji Waszych pomysłów.

 • Artykuł

  Poniżej znajdują się dokumenty, które będą potrzebne w czasie Waszej przygody z inicjatywą lokalną:. Przygotowanie wniosku.Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej Podpisany wniosek w wersji papierowej można złożyć w dowolnym punkcie przyjmowania wniosków w urzędach dzielnic m.st. Warszawy lub biurach Urzędu m.st. Warszawy w dowolnym terminie.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Wasz wniosek po złożeniu będzie oceniony przez właściwy urząd dzielnicy lub biuro Urzędu m.st. Warszawy - w zależności od przedmiotu Waszej inicjatywy. Proces oceniania wniosków przebiega według ściśle określonych zasad. W ocenie brane są pod uwagę następuję kryteria:.

 • Artykuł

  .Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

 • Artykuł

  Poniżej przedstawiamy nasz Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (działajacy w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Pracownia Pszczelarstwa Miejskiego. ☛Dzielnica: Śródmieście. ☛Cel: Zapoznanie mieszkańców Warszawy z hodowlą pszczół miodowych oraz innych owadów zapylających. Udostępnienie miejskim pszczelarzom podstawowego sprzętu niezbędnego do wygodnej obsługi ich małych pasiek.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Przedświąteczne spotkania sąsiedzkie. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Integracja społeczności lokalnej. Spotkanie skierowane do rodzin z dziećmi oraz osób starszych.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Leśne spotkanie wigilijne 2015. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Integracja społeczności lokalnej. Zorganizowanie spotkania, podczas którego można nawiązać dobre stosunki sąsiedzkie oraz aktywizacja mieszkańców poprzez aktywne uczestnictwo w życiu osiedla.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Klub „Mama Wśród Mieściu” – centrum spotkań i wymiany doświadczeń, połączone z ofertą edukacyjno-rozwojową dla dzieci i ich opiekunów. ☛Dzielnica: Śródmieście. ☛Cel: prowadzenie klubu „Mama Wśród Mieściu”, nieformalnego miejsca spotkań i wymiany doświadczeń z ofertą rozwojowo-edukacyjną dla dzieci, rodziców i opiekunów.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: "Zaokopowa 3 – nasze praskie podwórko". ☛ Dzielnica: Praga Północ. ☛ Cel: Aktywizacja i zwiększenie poczucia sprawstwa i wpływu na własne otoczenie mieszkańców bloku przy ul. Zaokopowej, poprzez prace nad jej rewitalizacją.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: "Zagospodarowanie zieleni i terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na podwórku przy ul. Inżynierskiej 9C.". ☛ Dzielnica: Praga Północ. ☛ Cel: Przekształcenie zaniedbanego podwórka przy ul. Inżynierskiej 9C w przestrzeń przyjazną dla mieszkańców, sprzyjającą integracji i aktywności okolicznych mieszkańców.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Rozbudowa ogródka edukacyjno-ekologicznego i zieleni wokół Domu Kultury Rembertów. ☛ Dzielnica: Rembertów. ☛ Cel: Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni spotkań i rekreacji przy Domu Kultury Rembertów.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Zielona Sandomierska. ☛ Dzielnica: Mokotów. ☛ Cel: Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez współuczestnictwo w kształtowaniu przestrzeni i odpowiedzialności za nią.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Projekt utworzenia przestrzeni wspólnej dla mieszkańców budynków Podskarbińskiej 10a, 10b i 8b. ☛Dzielnica: Praga-Południe. ☛Cel: Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez wspólną pracę przy realizacji projektu. Rewitalizacja oraz uporządkowanie zieleni jaki i przedeptów, poprawa funkcjonalności podwórka oraz stworzenie wygodnego, bezpiecznego miejsca dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Ciekawy las wokół nas. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Edukacja przyrodnicza oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za swoją okolicę, poprzez uporządkowanie ścieżek spacerowych i przyrodniczych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Różowy zakątek. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców na osiedlu Radość.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Falenica nasze centrum. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za najbliższe otoczenie.

 • Artykuł

  Tytuł: Praski Młodzieżowy Projekt Filmowy. ☛Dzielnica: Praga Północ. ☛Cel: Zrealizowanie fabularnego filmu o charakterze kulturalno-historycznym.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Sąsiedzki ogród przy ul. Paca 40. ☛Dzielnica: Praga Południe. ☛Cel: Stworzenie sąsiedzkiego ogród, miejsca odpoczynku, integracji i spotkań okolicznych mieszkańców.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Podwórkowa gwiazdka na skwerze przy ul. Paca. ☛Dzielnica: Praga Południe. ☛Cel: Integracja sąsiadów podczas spotkania świątecznego.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Rewitalizacja trawnika na Skwerze Orszy. ☛ Dzielnica: Mokotów. ☛Cel: Stworzenie na Skwerze Orszy miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Zielonej przestrzeni, na której będzie można piknikować, uprawiać sport, odpoczywać.