Wyniki wyszukiwania w serwisie Warszawa Sąsiedzka - Aktualności

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Przedświąteczne spotkania sąsiedzkie. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Integracja społeczności lokalnej. Spotkanie skierowane do rodzin z dziećmi oraz osób starszych.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Leśne spotkanie wigilijne 2015. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Integracja społeczności lokalnej. Zorganizowanie spotkania, podczas którego można nawiązać dobre stosunki sąsiedzkie oraz aktywizacja mieszkańców poprzez aktywne uczestnictwo w życiu osiedla.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Klub „Mama Wśród Mieściu” – centrum spotkań i wymiany doświadczeń, połączone z ofertą edukacyjno-rozwojową dla dzieci i ich opiekunów. ☛Dzielnica: Śródmieście. ☛Cel: prowadzenie klubu „Mama Wśród Mieściu”, nieformalnego miejsca spotkań i wymiany doświadczeń z ofertą rozwojowo-edukacyjną dla dzieci, rodziców i opiekunów.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: "Zaokopowa 3 – nasze praskie podwórko". ☛ Dzielnica: Praga Północ. ☛ Cel: Aktywizacja i zwiększenie poczucia sprawstwa i wpływu na własne otoczenie mieszkańców bloku przy ul. Zaokopowej, poprzez prace nad jej rewitalizacją.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: "Zagospodarowanie zieleni i terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych na podwórku przy ul. Inżynierskiej 9C.". ☛ Dzielnica: Praga Północ. ☛ Cel: Przekształcenie zaniedbanego podwórka przy ul. Inżynierskiej 9C w przestrzeń przyjazną dla mieszkańców, sprzyjającą integracji i aktywności okolicznych mieszkańców.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Rozbudowa ogródka edukacyjno-ekologicznego i zieleni wokół Domu Kultury Rembertów. ☛ Dzielnica: Rembertów. ☛ Cel: Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie wspólnej przestrzeni spotkań i rekreacji przy Domu Kultury Rembertów.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Zielona Sandomierska. ☛ Dzielnica: Mokotów. ☛ Cel: Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez współuczestnictwo w kształtowaniu przestrzeni i odpowiedzialności za nią.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Projekt utworzenia przestrzeni wspólnej dla mieszkańców budynków Podskarbińskiej 10a, 10b i 8b. ☛Dzielnica: Praga-Południe. ☛Cel: Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez wspólną pracę przy realizacji projektu. Rewitalizacja oraz uporządkowanie zieleni jaki i przedeptów, poprawa funkcjonalności podwórka oraz stworzenie wygodnego, bezpiecznego miejsca dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Ciekawy las wokół nas. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Edukacja przyrodnicza oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za swoją okolicę, poprzez uporządkowanie ścieżek spacerowych i przyrodniczych na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Różowy zakątek. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców na osiedlu Radość.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Falenica nasze centrum. ☛Dzielnica: Wawer. ☛Cel: Zwiększenie zaangażowania i poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za najbliższe otoczenie.

 • Artykuł

  Tytuł: Praski Młodzieżowy Projekt Filmowy. ☛Dzielnica: Praga Północ. ☛Cel: Zrealizowanie fabularnego filmu o charakterze kulturalno-historycznym.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Sąsiedzki ogród przy ul. Paca 40. ☛Dzielnica: Praga Południe. ☛Cel: Stworzenie sąsiedzkiego ogród, miejsca odpoczynku, integracji i spotkań okolicznych mieszkańców.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Podwórkowa gwiazdka na skwerze przy ul. Paca. ☛Dzielnica: Praga Południe. ☛Cel: Integracja sąsiadów podczas spotkania świątecznego.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Rewitalizacja trawnika na Skwerze Orszy. ☛ Dzielnica: Mokotów. ☛Cel: Stworzenie na Skwerze Orszy miejsca wypoczynku dla mieszkańców. Zielonej przestrzeni, na której będzie można piknikować, uprawiać sport, odpoczywać.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Kontynuacja działań „Mali ogrodnicy” - ogródek edukacyjny dla dzieci oraz „Łąka kwietna” w Parku Kazimierzowskim. ☛Dzielnica: Śródmieście. ☛Cel: kontynuacja działań polegających na założeniu w parku łąki kwietnej.

 • Artykuł

  osoby fizyczne, organizacje pozarządowe i firmy, które planują krótkie działania, mogą skorzystać z miejskich lokali użytkowych w nowym trybie. Przyjęte regulacje to szansa na ożywienie lokali, które w danej chwili nie są używane z różnych powodów, np. przygotowywanego konkursu na najem, remontu czy sprzedaży.

 • Artykuł

  .

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Potańcówka sąsiedzka w parku Wielkopolski. ☛ Dzielnica: Ochota. ☛ Cel: Integracja sąsiadów poprzez potańcówkę kończącą cykl pikników dla społeczności lokalnej.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: III Piknik Jeden Muranów. ☛ Dzielnica: Wola. ☛ Cel: Integracja społeczności lokalnej, prezentacja narzędzi wspierających inicjatywy mieszkańców oraz oferty warszawskich instytucji i organizacji pozarządowych.