Wyniki wyszukiwania w serwisie Warszawa Sąsiedzka

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Muranowski Festyn Rodzinny. ☛Dzielnica: Śródmieście. ☛Cel: integracja mieszkańców Muranowa – jego starej i nowej częścią (osiedla przy u. Stawki, Inflanckiej i Pokornej).

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Ochrona miejskich zapylaczy. ☛Dzielnica: Ochota. ☛Cel: uświadomienie mieszkańców jak mogą pomóc wymierającym zapylaczom oraz zaangażować ich w pomoc owadom, jak i edukowanie warszawiaków nt. istniejących w mieście narzędzi partycypacji.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Remont Gibalaka. ☛Dzielnica: Wola. ☛Cel: Poprawienie jakości i estetyki przestrzeni podwórka oraz aktywizacja i integracja mieszkańców przez wspólną pracę. ☛Co zostało zrobione w ramach inicjatywy: Mieszkańcy wyremontowali prześwit bramowy miedzy budynkami mieszkalnymi. Miasto w ramach wkładu rzeczowego zakupiło niezbędne do remontu materiały budowlane.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Dzień sąsiada w Lesie Milowym. ☛Dzielnica: Wesoła. ☛Cel: Integracja w gronie sąsiadów.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: II Święto Kolonii Wawelberga. ☛Dzielnica: Wola. ☛Cel: Zapoznanie warszawiaków z historią kolonii Wawelberga oraz integracja sąsiadów.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Potańcówka w stylu retro!. ☛Dzielnica: Mokotów. ☛Cel: Integracja mieszkańców podczas potańcówki, będącej jedną z części "Festiwalu Otwarte Ogrody" Sadyby 2016.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Wielkanocne tradycje na Targówku Fabrycznym. ☛ Dzielnica: Targówek. ☛ Cel: Integracja mieszkańców Targówka w okresie wielkanocnym.

 • Artykuł

  Tytuł: Las dla nas. Dzielnica: Wawer. Cel: Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne dla mieszkańców oraz integracja środowiska lokalnego. Co zostało zrobione w ramach inicjatywy: Stworzono tymczasowe boisko trawiaste, do gry w piłkę nożną. Okoliczni mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej mieli okazję, żeby zaangażować się w porządkowanie terenu pod boisko. Po zakończeniu prac porządkowy wspólnie przygotowano ognisko sąsiedzkie.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Przeszłość dla przyszłości. ☛ Dzielnica: Włochy. ☛ Cel: Integracja międzysąsiedzka mieszkańców Dzielnicy Włochy poprzez spotkania i wspólne działanie.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych. ☛ Dzielnica: Praga-Południe. ☛ Cel: Zachęcenie mieszkańców Pragi-Południe do aktywnego spędzania czasu.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Wasz Park. ☛ Dzielnica: Wola. ☛ Cel: Zabezpieczenie i odświeżenie placu zabaw dla dzieci na terenie V Ogrodu Jordanowskiego. ☛ Co zostało zrobione w ramach inicjatywy: Wspólnymi siłami ochotników oczyszczono, pomalowano i zabezpieczono drewniane urządzenia, obramowanie piaskownicy, stolik, ławki, huśtawki i metalową karuzelę.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Festiwal tchoukballa na Woli. ☛ Dzielnica: Wola. ☛ Cel: Zaangażowanie mieszkańców Dzielnicy Wola do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności poprzez darmowe pokazy i warsztaty gry zespołowej, jaką jest tchoukball.

 • Artykuł

  ☛ Tytuł: Modernizacja trybuny sportowej „pod zegarem”. ☛ Dzielnica: Ursus. ☛ Cel: modernizacja trybuny sportowej pod zegarem, która umożliwi mieszkańcom odnowienie tradycji spotykania się na trybunie w celach rekreacyjnych i sportowych.

 • Artykuł

  . Koordynowaniem i wsparciem inicjatywy lokalnej w Warszawie zajmuje się Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej. Dodatkowo, w każdej dzielnicy zostali powołani koordynatorzy ds. inicjatywy lokalnej, którzy chętnie udzielą Wam informacji, pomogą przy pisaniu wniosków, dotyczących Waszej okolicy lub wskażą inną drogę realizacji Waszych pomysłów.

 • Artykuł

  Poniżej znajdują się dokumenty, które będą potrzebne w czasie Waszej przygody z inicjatywą lokalną:. Przygotowanie wniosku.Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej Podpisany wniosek w wersji papierowej można złożyć w dowolnym punkcie przyjmowania wniosków w urzędach dzielnic m.st. Warszawy lub biurach Urzędu m.st. Warszawy w dowolnym terminie.

 • Artykuł
 • Artykuł

  Wasz wniosek po złożeniu będzie oceniony przez właściwy urząd dzielnicy lub biuro Urzędu m.st. Warszawy - w zależności od przedmiotu Waszej inicjatywy. Proces oceniania wniosków przebiega według ściśle określonych zasad. W ocenie brane są pod uwagę następuję kryteria:.

 • Artykuł

  .Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

 • Artykuł

  Poniżej przedstawiamy nasz Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (działajacy w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.

 • Artykuł

  ☛Tytuł: Pracownia Pszczelarstwa Miejskiego. ☛Dzielnica: Śródmieście. ☛Cel: Zapoznanie mieszkańców Warszawy z hodowlą pszczół miodowych oraz innych owadów zapylających. Udostępnienie miejskim pszczelarzom podstawowego sprzętu niezbędnego do wygodnej obsługi ich małych pasiek.