Wyniki wyszukiwania w serwisie Warszawa Sąsiedzka

 • Następne wydarzenia :

  Wydarzenie

  Zapraszamy na marsze z kijkami po Lesie Kabackim, które odbywają się w środy (dwie grupy dla seniorów), soboty i niedziele. Zajęcia są bezpłatne.

 • Wydarzenie

  Do 12 lutego 2023 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat oceny wniosków o inicjatywę lokalną.

 • Artykuł

  Leżaki, gry planszowe a może sztalugi - czego najczęściej szukano w Spółdzielni w ubiegłym roku?

 • Artykuł

  Ulrychowskie partnerstwo jest jednym z najmłodszych w sieci warszawskich partnerstw – pierwsze spotkanie potencjalnych partnerów odbyło się 13 maja 2019 roku. W Miejscu Aktywności Lokalnej na Jana Olbrachta 9 zebrali się przedstawiciele i przedstawicielki dwunastu różnych podmiotów działających w tej części Woli. Inicjatorem był Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Wola, ale od początku deklarował rolę wspierającą, a nie liderską (zasada pomocniczości!). Dwie godziny dyskusji...

 • Artykuł

  Planujemy wprowadzić zmiany w uchwale dotyczącej oceny wniosków o inicjatywę lokalną. Chcemy zmienić niektóre kryteria oceny wniosków i poznać opinię mieszkańców i mieszkanek na ten temat. Planujemy: Obniżyć punktację kryterium „Celowość wniosku ze względu na potrzeby społeczności lokalnej”. Chcemy obniżyć je z 8 punktów na 4 punkty. Jest ono potrzebne, lecz też najbardziej uznaniowe ze wszystkich. Wprowadzić dodatkowe punkty za korzystanie z dostępnych zasobów – takie praktyki ograniczają...