Standardy MAL

Standardy MAL (obowiązujące dla wszystkich miejsc należących do sieci):  Animatorki MAL Spotykalnia trzymają certyfikat MAL, otoczone są ramką z napisem Dzień dobry

 

  • MAL to miejsce otwarte, które działa zgodnie z zasadą poszanowania indywidualności i godności każdej osoby.  
  • W MAL-u mieszkańcy mogą m.in. spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia), organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas.  
  • W MAL-u nie organizuje się spotkań/agitacji politycznych lub religijnych oraz działań dyskryminujących innych mieszkańców.  
  • Każdy MAL ma wyznaczoną osobę/wyznaczone osoby kontaktowe ds. MAL –koordynatora/koordynatorkę/animatora/animatorkę MAL  
  • MAL-e dzielą się bezpłatnie wybraną przestrzenią oraz ew. przedmiotami na działania niekomercyjne, m.in. społeczne, kulturalne, organizowane przez mieszkańców. Informacja o tych zasobach dostępna jest na miejskiej stronie Spółdzielnia Kultury każdy MAL dzieli się minimum (określoną przez siebie) przestrzenią w wyznaczonych przez siebie dniach/godzinach.
  • Wszyscy pracownicy miejsca zostali poinformowani o tym, że ich miejsce należy do sieci MAL i na jakich zasadach ich miejsce współpracuje z mieszkańcami.  
  • Animatorzy/Animatorki/Koordynatorki/Koordynatorzy MAL-u uczestniczą w wybranych przez siebie spotkaniach, przygotowywanych dla sieci przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Obowiązuje uczestnictwo min. w jednym spotkaniu w ciągu roku.