Partnerstwo "Sady Żoliborskie"

Partnerstwo lokalne “Sady Żoliborskie” utworzone zostało w październiku 2014 roku w celu:

  • wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych;
  • podejmowania działań na rzecz aktywizacji, edukacji i integracji międzypokoleniowej mieszkańców;
  • realizacji praktycznych działań na rzecz rozwoju żoliborskich osiedli;
  • budowy tożsamości lokalnej;
  • budowy lokalnej sieci współpracy poprzez wymianę doświadczeń między partnerami;
  • prezentacji aktualnej oferty lokalnych podmiotów kierowanej do mieszkańców Żoliborza;
  • poprawy bezpieczeństwa i estetyki w rejonie Sadów Żoliborskich.

Obejmuje rejon w obszarze ulic: Włościańskiej, Słowackiego, Popiełuszki i Broniewskiego.

KONTAKT:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa