Program Wspólnota

Jak rozwijać i wspierać lokalne społeczności w Warszawie? Jak dbać o siebie nawzajem w latach 2021-2025?

Program Wspólnota jest dokumentem wykonawczym Strategii #Warszawa2030 i realizuje cel operacyjny 1.1 Dbamy o siebie nawzajem wramach celu strategicznego 1 – Odpowiedzialna wspólnota. Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy/ki iużytkownicy/ki miasta Warszawy, a jego głównymi realizatorami są biura i dzielnice m.st. Warszawy we współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi.

Program Wspólnota jest następcą "Programu Wzmacnianiania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020".

Poznaj Program Wspólnota - zobacz treść.

Zobacz jak wyglądały prace nad programem.

 

 

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020

Program był owocem wspólnej pracy Centrum Komunikacji Społecznej, organizacji pozarządowych oraz miejskich instytucji i samorządów. Zebrane przez nas doświadczenia Dzielnic oraz obserwacja aktywności mieszkańców na polu lokalnym pozwoliły stworzyć Program, który stanowił realizację celów i zapisów Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020 przyjętej uchwałą nr XLVI/1427/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku.

Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015-2020