Partnerstwo Otwarty Jazdówlogo Partnerstwa Otwarty Jazdów

Głównym celem działania Otwartego Jazdowa jest zachowanie i rozwój Osiedla Jazdów oraz dbanie o jego dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i społeczne. Partnerstwo lokalne zmierza do wypracowania społecznego systemu zarządzania tym miejscem wprowadzając nowe, innowacyjne mechanizmy współdecydowania i współdziałania wszystkich podmiotów związanych z osiedlem Jazdów.

Do partnerstwa lokalnego należą mieszkańcy domków fińskich, organizacje pozarządowe - gospodarze domków, przedstawiciele okolicznych instytucji kultury i innych podmiotów publicznych oraz osoby prywatne. Partnerstwo prowadzi na Osiedlu największe oddolne centrum kultury w Polsce.