Partnerstwo Lokalne Ulrychów Mieszkańców (PLUM)

logo partnerstwa lokalnego Ulrychów Mieszkkańców
 

Partnerstwo Lokalne Ulrychów Mieszkańców to grupa organizacji pozarządowych, instytucji, placówek oświatowych, firm, a także mieszkanek i mieszkańców wspólnie działających na rzecz Ulrychowa, czyli jednego z 8 rejonów Woli.

Partnerstwo na Ulrychowie powstało w maju 2019 r. z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Wola i Stowarzyszenia BORIS.

Naszym celem jest budowanie więzi między mieszkankami i mieszkańcami, łączenie lokalnej społeczności wokół spraw bardziej lub mniej ważnych dla nas wszystkich. Staramy się osiągnąć ten cel poprzez organizowanie Dni Sąsiada, inicjowanie pomocy sąsiedzkiej (zwłaszcza w czasie pandemii), przygotowywanie spotkań gwiazdkowych lub andrzejkowych, wspólne sadzenie roślin czy prowadzenie spacerów z przewodnikiem po terenie Ulrychowa. Spotykamy się regularnie, aby przy herbacie wspólnie obmyślać nowe projekty i snuć plany o inicjatywach na przyszłość.
Ważnym przedsięwzięciem PLUM jest utworzenie Archiwum Społecznego Ulrychowa. Chcemy zbierać pamiątki i wspomnienia obecnych i dawnych mieszkańców. Mamy w planach stworzenie strony internetowej ASU, organizację wystaw, konkursów, a może też przygotowanie specjalnej publikacji.

Zapraszamy każdego, kto chciałby z nami współpracować na rzecz Ulrychowa – jesteśmy otwarci na nowe pomysły, nowe formy działania, a przede wszystkim na nowe znajomości.

Obecnie PLUM tworzą mieszkanki i mieszkańcy Ulrychowa oraz przedstawiciele: Fundacji Hereditas (gospodarz MAL Kotłownia), Urzędu Dzielnicy Wola (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia), Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola (Organizowanie Społeczności Lokalnej), Wolskiego Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola (Biblioteka na Redutowej), Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicy Wola (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Monte Cassino), Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży na Woli.

KONTAKT
plum.wola@gmail.com

Partnerstwo Lokalne Ulrychów Mieszkańców | Facebook

Miejsce spotkań to (najczęściej) MAL Kotłownia przy ul. Jana Olbrachta 9.