Partnerstwo "Dla Rudawki i Zatrasia"

Partnerstwo lokalne “Dla Zatrasia i Rudawki” utworzone zostało w czerwcu 2011 roku w celu:

  • wspólnego rozwiązywania problemów lokalnych;
  • podejmowania działań na rzecz aktywizacji, edukacji i integracji międzypokoleniowej mieszkańców;
  • realizacji praktycznych działań na rzecz rozwoju żoliborskich osiedli;
  • budowy tożsamości lokalnej;
  • budowy lokalnej sieci współpracy poprzez wymianę doświadczeń między partnerami;
  • prezentacji aktualnej oferty lokalnych podmiotów kierowanej do mieszkańców Żoliborza;
  • poprawy bezpieczeństwa i estetyki w rejonie Rudawki i Zatrasia.

Obejmuje osiedla Zatrasie i Rudawka – rejon ograniczony ulicami: Broniewskiego/Krasińskiego/Powązkowska/ al. Armii Krajowej.

KONTAKT:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa