Partnerstwa lokalne

Partnerstwo lokalne to grupa organizacji, instytucji, mieszkanek i mieszkańców, którzy wspólnie działają na rzecz rozwoju danego miejsca i społeczności. Każdy z partnerów wnosi inne doświadczenie, wiedzę i perspektywę ̰w myśl zasady: razem można więcej! Zazwyczaj taka lokalna koalicja funkcjonuje jako inicjatywa niesformalizowana i nie jest nigdzie zarejestrowana. Partnerstwo działa w oparciu o zasadę dialogu i wzajemnego szacunku, ma elastyczną strukturę i wiele możliwości, a kierunki działań określa w zależności od lokalnych potrzeb.

Jeśli w twojej okolicy działa partnerstwo lokalne, możesz przyjść na jedno z regularnie organizowanych spotkań (online lub offline), posłuchać, poznać ludzi. Być może będzie ktoś z sąsiedztwa! Możesz również obserwować je na portalach społecznościowych. Może przedstawisz swój pomysł? Może dołączysz do partnerstwa? Lokalne grupy dają szansę na poznanie mieszkanek i mieszkańców, osób reprezentujących różne  firmy i organizacje z twojej okolicy. To mogą być potencjalni partnerzy i partnerki do przyszłych działań.

Urząd m.st. Warszawy wspiera powstawanie i działanie partnerstw lokalnych w Warszawie od 20 lat. Obecnie partnerstwom oferujemy: mentoring, spotkania sieciujące, wsparcie merytoryczne i/lub finansowe urzędu dzielnicy (odpowiedniego dla lokalizacji partnerstwa)

Partnerstwa lokalne mogą także korzystać z różnych narzędzi wspierających działania lokalne w Warszawie, m.in.: minigrantów, inicjatywy lokalnej, Spółdzielni, Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL), budżetu obywatelskiego. Sprawdź zakładkę "Mam pomysł".

W Twojej okolicy nie ma partnerstwa? Chcesz je założyć? Skontaktuj się z nami: Izabela Musiał, 22 443 34 84, imusial@um.warszawa.pl