Ogród społeczny

Mieszkańcy Warszawy coraz chętniej biorą sprawy miejskiej zieleni w swoje ręce. Samodzielnie lub przy wsparciu instytucji publicznych i organizacji obywatelskich zakładają ogrody społecznościowe – miejsca służące uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, wypełnione działaniami edukacyjnymi i wydarzeniami kulturalnymi.

Znajdź ogród blisko domu! Zobacz MAPKĘ warszawskich ogrodów społecznościowych!

Ogród społeczny. Widok na ponumerowane materiałowe doniczki. W środku rozwijające się rosliny oraz tabliczki z ich nazwami.Ogrody społeczne (lub społeznościowe) to ogrody pielęgnowane i animowane przez społeczność, z dużym udziałem zagospodarowanej zieleni, położone na terenach będących we władaniu grup nieformalnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub podmiotów prywatnych, dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób według zasad określonych przez społeczność, tworzone w celu ekologicznej uprawy warzyw, owoców, ziół lub roślin ozdobnych, integracji i animacji społeczności lokalnej, realizacji działań edukacyjnych i kulturalnych, poprawy jakości przestrzeni publicznej, w trosce o bioróżnorodność oraz dobrostan mieszkańców miast.

Polecamy "Program Bujna Warszawa", który powstał po to, by wspierać inicjatorów i opiekunów warszawskich ogrodów społecznościowych w ich bezcennej pracy na rzecz bardziej przyjaznej przestrzeni. "Dążymy do tego celu poprzez promocję ogrodnictwa społecznościowego, ułatwianie dostępu do kluczowych zasobów, wsparcie ekspertów oraz popularyzację idei i praktyki ogrodnictwa wśród nowych grup mieszkańców".

Więcej o programie Bujna Warszawa

(Tekst ze strony http://bujnawarszawa.pl/).

 

Jak stworzyć ogród społeczny?