Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Wierzbno”

Partnerstwo dla Mokotowa „Moje Wierzbno” działa nieprzerwalnie od 2009 r. Tworzy je grupa osób reprezentujących różne instytucje, organizacje, firmy oraz osoby prywatne (mieszkańcy) zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej osiedla.

Głównym celem współpracy jest zwiększenie efektywności działań poprzez wspólne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów, wymianę zasobów oraz doświadczeń.

W ramach Partnerstwa organizowane są warsztaty oraz wydarzenia plenerowe dla mieszkańców. Swoimi działaniami Partnerstwo obejmuje różne grupy społeczne dzieci, młodzież, osoby starsze. W ramach Partnerstwa odbywają się m.in. : zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci kreatywne spotkania ze sztuka, plastyką zajęcia usprawniające z elementami samoobrony, spotyka się również cyklicznie Koło Mokotowskich Gospodyń Miejskich.

W realizowanych działaniach Partnerstwo opiera się na wieloletniej już diagnozie środowiska lokalnego oraz buduje więzi sąsiedzkie i tożsamość z miejscem w którym działamy, mieszkamy. Poza działaniami warsztatowymi Partnerzy organizują cykliczne wydarzenia : Dni Sąsiada, Pikniki okolicznościowe, Spotkania świąteczne dla mieszkańców a od 2 lat Piknik prozdrowotny „Przystanek Zdrowie na Mokotowie”.

Naszym celem jest zaangażowanie w działania Partnerstwa jak największej grupy mieszkańców i wyłonienie wśród nich tzw. lokalnych liderów.

Partnerstwo

Obecnie w Partnerstwie „Moje Wierzbno” czynnie działają m.in.: Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców, DoJo Mokotów, OPS Mokotów, Świetlica Socjoterapeutyczna KARAN, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Mokotów, Urząd Dzielnicy Mokotów, Gimnazjum nr 4, Stowarzyszenie Amfora, Stowarzyszenie BORIS, Klub Seniora przy Centrum Łowicka, mieszkańcy.

Zapraszamy wszystkich którzy są zainteresowany współpraca z naszym partnerstwem . Uważamy, iż tylko dzięki wielowymiarowej współpracy możliwe jest osiągniecie celów dla jakich działamy.

KONTAKT:

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń
lokal MOKOTOWO
ul. Malczewskiego 44a, 02-622 Warszawa