Partnerstwo dla Mokotowa „Mój Służewiec”

Partnerstwo dla Mokotowa „Mój Służewiec” powstało w 2010 roku. To grupa osób reprezentujących różne instytucje, organizacje oraz osoby prywatne (mieszkańcy) zainteresowane wspólnym działaniem na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej osiedla. Współpraca w/w instytucji ma na celu zwiększenie efektywności działań na terenie Służewca.

W ramach Partnerstwa organizowane są warsztaty oraz wydarzenia plenerowe dla mieszkańców. Swoimi działaniami Partnerstwo stara się objąć różne grupy społeczne w tym dzieci, młodzież, osoby starsze i niepełnosprawne. W ramach Partnerstwa odbywają się m.in.: zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, kreatywne spotkania ze sztuka, warsztaty promujące czytelnictwo wśród dzieci, zajęcia usprawniające z elementami samoobrony.

Organizujemy przedstawienia teatralne oraz spotkania z ciekawymi osobami m.in. p. Wandą Chotomską. W realizowanych działaniach Partnerstwo opiera się na budowaniu więzi sąsiedzkie i angażowaniu społeczności w ich realizację. Poza działaniami warsztatowymi Partnerzy organizują cykliczne wydarzenia : Dni Sąsiada, Pikniki okolicznościowe.

Naszym celem jest zaangażowanie w działania Partnerstwa jak największej grupy mieszkańców i wyłonienie wśród nich tzw. lokalnych liderów.

Obecnie w Partnerstwie „Mój Służewiec” czynnie działają m.in.: Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Mokotów, DoJo Mokotów, OPS Mokotów, Asystenci Rodzin z OPS Mokotów, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr III, Zespół Szkól nr 27, mieszkańcy.

Zapraszamy wszystkich którzy są zainteresowany współpraca z naszym partnerstwem . Uważamy, iż tylko dzięki wielowymiarowej współpracy możliwe jest osiągniecie celów dla jakich działamy.

KONTAKT:

Stowarzyszenie W Stronę Marzeń
lokal MOKOTOWO
ul. Malczewskiego 44a, 02-622 Warszawa