PANEL Od klienta do współgospodarza. Jak przejść od świadczenia usług do miejsca współtworzonego przez mieszkańców. [23 listopada 2021 godz. 13.00-14.30]

O sesji

Rewolucyjne metamorfozy czy ciche ewolucje? Czego trzeba, by z sukcesem otworzyć miejsce na pomysły i potrzeby mieszkańców? W trakcie panelu posłuchamy jak w praktyce wygląda droga do otwartości. O swoich doświadczeniach i sposobach opowiedzą Magdalena Popłońska-Kowalska  - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie oraz Grzegorz Zmarzły - Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie. W ramach sesji, po rozmowie z gośćmi, w podpokojach na zoom będziemy wspólnie wypracowywać rekomendacje dla otwierania miejsc na mieszkańców/ki.

Moderatorka

Anna Żelazowska-Kosiorek - trenerka, facylitatorka, badaczka, koordynatorka programów społecznych. Zwolenniczka uruchamiania zasobów społeczności lokalnych i metodologii badania w działaniu.Obecnie koordynatorka programów w Fundacji Robinson Crusoe, rozwijających mentoring społeczny, jako metodę wspierającą młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych. W wolnych chwilach rozwija współpracę sąsiedzką na warszawskim Zielonym Ursynowie.

 

Goście

Magdalena Popłońska-Kowalska - absolwentka   Uniwersytetu im. A .Mickiewicza w pedagog pracy socjalnej, coach , trener i ekspert Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, współautorka MODELU Organizowania Społeczności Lokalnych wypracowanego w ramach projektu systemowego MPiPS 1.18 „tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej „. Związana ze środowiskiem poznańskich Centr Aktywności Lokalnej jako mentor i trener  a także   ze systemem pomocy społecznej w Polsce , pasjonatka metody środowiskowej , zmiany społecznej i pracy na zasobach i potencjałach  mieszkańców. Aktualnie dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie.

Zdjęcie przedstawiające Grzegorza Zmarzłego

Grzegorz Zmarzły - animator i koordynator wielu działań oraz projektów na rzecz społeczności lokalnej miasta i gminy Bierutów. Od 2005 r. promuję aktywny wolontariat w Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego. Zawodowo z kulturą związany jestem od 2012 r. Od 2019 r. pełnię funkcję dyrektora w Ośrodku Kultury i Sportu w Bierutowie, starając się we współpracy i porozumieniu z mieszkańcami działać, zarażać i pobudzać potencjał społeczny. Jestem uczestnikiem XVII edycji Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W czasie trwania twardego lockdownu pandemii Covid-19 byłem inicjatorem i organizatorem onlinowych spotkań sieciujących „Przy kulturalnej kawie” dla pracowników, dyrektorów i ludzi kultury z terenu całej Polski. Ponadto członek Zespołu Pieśni i Tańca "Bierutowianie Bis", (który kontynuuje wspaniałą tradycję zespołu "Bierutowianie" działającego od 1946 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Bierutowie) gdzie poprzez występy sceniczne - taniec i śpiew - promuję polski folklor w kraju i za granicą.