WARSZTAT Jaki online zostanie z miejscami otwartymi na dłużej i po co? [24 listopada 2021 godz. 15.00-16.00]

O sesji

Praca zdalna ze społecznością z powodu pandemii COVID-19 stała się nie wyborem, a koniecznością. I choć przyszłość miejsc otwartych nadal widzimy w budowaniu relacji i spotkaniach „na żywo”, to nie da się ukryć, że niektóre formy spotkań online okazały się całkiem przydatne, a może nawet efektywniejsze od swoich stacjonarnych odpowiedników. Co się sprawdziło, a co było największym wyzwaniem? O sąsiedztwie online porozmawiamy na warsztacie prowadzonym przez Gretę Droździel-Papugę.

Moderatorka

 

Greta Droździel-Papuga - trenerka, koordynatorka projektów, autorka materiałów i kampanii edukacyjnych – od ponad 10 lat związaną z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, budowania zespołu, diagnozy lokalnej, pracy metodą projektu, wolontariatu - dla różnych grup wiekowych, dzieci, młodzieży, dorosłych. Autorka licznych materiałów edukacyjnych, które skupiają się na budzeniu radości z uczenia się, twórczego rozwiązania problemów, osłabienia rywalizacji, wyjścia z edukacją poza mury szkoły. Współpracuje z m.st. Warszawa przy Spółdzielni Kultury, gdzie urealnia ideę dzielenia się, sieciownia i wspierania miejsc i osób w otwieraniu się i korzystaniu z dostępnych zasobów. Jako animatorka lubi działać po sąsiedzku, na podwórkach, jak i w szkołach, bibliotekach, domach kultury.

 

Notatka po sesji:

24 listopada kilkoro przedstawicieli miejsc otwartych przyjrzało się temu, co pomogło budować relacje sąsiedzkie online w czasie pandemii, co się sprawdziło, co było największym wyzwaniem, co warto zostawić z takich działań i dlaczego.Podczas godzinnego spotkania skupiliśmy się na budowaniu, wspieraniu i rozwijaniu relacji zewnętrznych tj. z mieszkańcami, sąsiadami, uczestnikami naszych wydarzeń.

 Porozmawialiśmy o przykładowych działaniach online naszych miejsc, ich mocnych stronach i trudnościach. Wymienione zostały różne typy aktywności, które pomagały w budowaniu relacji z naszymi miejscami:

 • sąsiedzkie rozmowy przy kawie
 • ćwiczenia, warsztaty, spotkania, lekcje
 • wydarzenia kulturalne, sieciujące, lokalne
 • działania pomocowe i hybrydowe

Wsparliśmy się przykładami różnych instytucji i grup m.in.:

Co pomagało naszym miejscom budować relacje online:

 • Określony, jasny, zrozumiały dla odbiorców cel spotkania (zakomunikowany też wcześniej w zaproszeniu, opisie wydarzenia)
 • Cykliczność, powtarzalność spotkań (np. comiesięczne kawki, spotkania w ostatnie piątki miesiąca itp.)
 • Znajomość animatorów - osób, które poprowadzą spotkanie
 • Działania, które sprzyjały interakcji – pytania, quizy, zachęty np. do zrobienia zdjęcia, podzielenia się informacją, wspomnieniem itp.
 • Skuteczne docieranie z informacją o spotkaniach online - np. bezpośrednie zaproszenia mailowe, informacje o spotkaniu na plakacie/na klatce schodowej
 • Hybrydowość - tworzenie wydarzeń online, które dawały pretekst do spotkań na żywo (np. podczas odbioru materiałów)
 • Poczucie bezpieczeństwa - informowanie, opisywanie, co będzie na spotkaniu, gdzie będzie wyświetlane itp. Ważne by mieszkańcy podczas spotkań online czuli się komfortowo, tak jak na spotkaniu w naszym miejscu (np. informacja, kiedy włączamy kamerki, jak zadbać o tło itp.)
 • Temat - odpowiadający na bieżące potrzeby, aktualny, ważny dla społeczności
 • Empatia dla siebie i innych – zrozumienie, że możemy różnie się czuć podczas spotkań online, jedni są bardziej pewni i aktywni, inni wolą słuchać i się przyglądać - co nie znaczy, że nie korzystają ze spotkania.

Mimo licznych form i możliwości jakie daje nam online – animatorzy i animatorki widzą wielką wartość w spotkaniach twarzą w twarz. To co wg uczestników/uczestniczek zostanie z czasu pandemii to rozwiązania hybrydowe, które dają możliwość uczestnictwa w pewnych formach spotkań większej grupie osób, lub osobom, które miałyby problem z dotarciem na miejsce. Online bez wątpienia może wspierać budowanie społeczności wokół naszych miejsc. Jak pisała w swoich badaniach Anna Pokrzywa[1], internet może być przestrzenią sąsiedzką, w której nawiązywane są relacje. Przestrzeń fizyczna może być pretekstem do spotkania się online, tak jak i spotkanie online, może zachęcać do odwiedzenia danego miejsca i spotkania innych osób w świecie rzeczywistym.