WARSZTAT Jaki online zostanie z miejscami otwartymi na dłużej i po co? [24 listopada 2021 godz. 15.00-16.00]

O sesji

Praca zdalna ze społecznością z powodu pandemii COVID-19 stała się nie wyborem, a koniecznością. I choć przyszłość miejsc otwartych nadal widzimy w budowaniu relacji i spotkaniach „na żywo”, to nie da się ukryć, że niektóre formy spotkań online okazały się całkiem przydatne, a może nawet efektywniejsze od swoich stacjonarnych odpowiedników. Co się sprawdziło, a co było największym wyzwaniem? O sąsiedztwie online porozmawiamy na warsztacie prowadzonym przez Gretę Droździel-Papugę.

Moderatorka

Greta Droździel-Papuga - trenerka, koordynatorka projektów, autorka materiałów i kampanii edukacyjnych – od ponad 10 lat związaną z organizacjami pozarządowymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu komunikacji, budowania zespołu, diagnozy lokalnej, pracy metodą projektu, wolontariatu - dla różnych grup wiekowych, dzieci, młodzieży, dorosłych. Autorka licznych materiałów edukacyjnych, które skupiają się na budzeniu radości z uczenia się, twórczego rozwiązania problemów, osłabienia rywalizacji, wyjścia z edukacją poza mury szkoły. Współpracuje z m.st. Warszawa przy Spółdzielni Kultury, gdzie urealnia ideę dzielenia się, sieciownia i wspierania miejsc i osób w otwieraniu się i korzystaniu z dostępnych zasobów. Jako animatorka lubi działać po sąsiedzku, na podwórkach, jak i w szkołach, bibliotekach, domach kultury.