Rekomendacje dot. przystosowania lokalu na MAL

Wizualizacja MAL na Żoliborzu. Jasny lokal. Po prawej stronie duże stoły z krzesłami. Po lewej mniejszy stolik z fotelami i rzutnik. W głebi szafki kuchnne, za nimi schody prowadzące na małą antresolę.Miejsce Aktywności Lokalnej powinno sprzyjać integracji sąsiedzkiej i wspólnemu działaniu, a jego lokal powinien to umożliwiać. 

Przedstawiamy rekomendacje dot. przystosowania lokalu na cel Miejsca Aktywności Lokalnej.

Polecamy także pracę dyplomową p. Katarzyny Funk (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej) pt. "Wpływ organizacji przestrzeni na rodzaj relacji międzyludzkich (...)". "Tematem niniejszej pracy dyplomowej są relacje międzyludzkie. Bazą części teoretycznej dyplomu jest analiza potrzeby posiadania bliskich więzi społecznych, ich wpływu na życie człowieka, jego poczucie szczęścia oraz ogólne zadowolenie z życia. To poszukiwanie zasad i reguł kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający, ułatwiający i zachęcający do integracji. Na przykładzie kilku warszawskich miejsc aktywności lokalnej dokonana została analiza sposobu funkcjonowania takich obiektów, ich pozytywnych, jak i negatywnych jakości przestrzennych oraz przede wszystkim oceny przez użytkowników. Ostatecznie praca jest próbą sformułowania założeń będących pomocą przy projektowaniu nowych domów sąsiedzkich, (...)". TU

Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany(otwiera się w nowej karcie). Polecamy poradnik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP). "Jest to zbiór porad i wskazówek dotyczących aranżacji przestrzeni w bibliotekach". Pobierz także GRĘ "Planowanie biblioteki".

"Architekt jako partner: dialog projektant – użytkownik na wstępnym etapie planowania inwestycji i w trakcie realizacji"  - Polecamy nagranie sesji z V. Forum Praktyków Partycypacji we Wrocławiu (2018).