Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL)

 
 
 • Spędzaj ciekawie czas
 • Poznawaj nowych ludzi
 • Blisko domu i bezpłatnie
 • Ponad 100 różnych miejsc w całej Warszawie

Odkryj MAL-e, czyli miejsca, w których możesz za darmo wziąć udział w różnych zajęciach, warsztatach czy wydarzeniach. W MAL-u możesz też dzielić się z innymi swoimi umiejętnościami oraz realizować lokalne inicjatywy.

Do MAL-u możesz też po prostu przyjść na kawę , poznać nowe osoby, poczuć się częścią społeczności. Przyjdź do MAL-u sam, ze znajomymi lub rodziną. To osoby takie jak Ty tworzą program tych miejsc!

Mapa

Często zadawane pytania

To miejsca, z których możesz skorzystać tylko po wcześniejszej rezerwacji.

Oferta i charakter każdego miejsca zależy od możliwości lokalowych i finansowych podmiotu go prowadzącego (instytucji, organizacji, lokalnego biznesu). Większość MAL-i finansowana (lub współfinansowana) jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. Pozostałe miejsca proponują bezpłatną ofertę i darmowo udostępniają swoją przestrzeń gdyż osoby je prowadzące widzą wartość we współpracy z mieszkańcami i włączaniu się w życie okolicy.

Jednym ze strategicznych celów Miasta zgodnie ze Strategia Warszawa 2030 jest wspieranie tworzenia odpowiedzialnej wspólnoty mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Dowiedz się więcej o tym celu i Strategii Warszawa 2030. MAL-e opierają się na społecznym zaangażowaniu osób mieszkających w Warszawie, które realizują w nich swoje pomysły, prowadzą spotkania, rozkręcają wspólne inicjatywy. Każdy daje coś od siebie, a walutą jest zaangażowanie i chęci, a nie pieniądze.  

Nie. MAL-e są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia i miejsca zameldowania.

Większość MAL-i nie pozwala na przebywanie dzieci bez opiekuna. W przypadku uczestnictwa w zajęciach dedykowanych dzieciom zawsze zapytaj animatora/kę MAL-u jakie panują zasady. Nigdy nie zostawiaj dziecka samego w MAL-u bez zgody animatora/ki miejsca. Animatorzy/ki MAL nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za dzieci przebywające w MAL-u.

To sieć, którą tworzą wszystkie warszawskie MAL-e w Warszawie. Dzięki wspólnej sieci łatwiej jest im się promować i wzajemnie wspierać i inspirować.

Za stworzenie sieci MAL i bieżące wsparcie merytoryczne miejsc odpowiada Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Za zarządzanie i finansowanie poszczególnych miejsc odpowiadają organy je prowadzące - urzędy dzielnic, domy kultury, biblioteki, biura m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe i prywatni przedsiębiorcy.

Za stworzenie sieci MAL i bieżące wsparcie merytoryczne miejsc odpowiada Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Za zarządzanie i finansowanie poszczególnych miejsc odpowiadają organy je prowadzące - urzędy dzielnic, domy kultury, biblioteki, biura m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe i prywatni przedsiębiorcy.

Dlaczego w mojej okolicy nie ma MAL-u i co zrobić by powstał?

Sprawdź LISTĘ MAL-i w Warszawie. Jeśli w Twojej okolicy nie ma Miejsca Aktywności Lokalnej, a chciał(a)byś by powstało:

 • Zachęć istniejące już miejsca do dołączenia do sieci MAL – do sieci mogą dołączyć np. domy kultury, biblioteki, kawiarnie, kluby osiedlowe działające przy spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Zgłoś potrzebę nowego MAL-u swojej dzielnicy używając aplikacji Warszawa 19115. (link)
 • Zgłoś projekt w budżecie obywatelskim – zorientuj się czy innym też brakuje takiego miejsca. Opisz czemu jest potrzebne, jak miałoby działać, co powinno się w nim dziać. Zachęć mieszkańców do głosowania właśnie na ten projekt. Zobacz, jak zrobiły to mieszkanki na Muranowie TU i dowiedz się więcej o budżecie obywatelskim.
 • Zaangażuj radę osiedla – jako jednostki pomocnicze niższego rzędu w dzielnicach m. st. Warszawy rady osiedla mają możliwość ubiegania się o lokale na prowadzenie działalności statutowych. Przestrzeń ta, na określonych warunkach, może pełnić również funkcję Miejsca Aktywności Lokalnej. W taki sposób powstał na przykład Leśny MAL w Wawrze. Dowiedz się więcej o radach osiedli w Warszawie.
 • Zrealizuj pilotaż dzięki inicjatywie lokalnej – zbierz innych aktywnych mieszkańców, zastanówcie się jak moglibyście się włączyć w prowadzenie domu sąsiedzkiego. Wypełnijcie wniosek o inicjatywę lokalną i złóżcie ją do urzędu dzielnicy. Zobacz, jak zrobili to mieszkańcy Targówka Tu). (Dowiedz się więcej o inicjatywie lokalnej).
 • MAL to miejsce, które działa zgodnie z zasadą poszanowania indywidualności i godności każdej osoby.  
 • W MAL-u nie organizuje się spotkań/agitacji politycznych lub religijnych oraz działań dyskryminujących innych mieszkańców.  
 • MAL nie prowadzi spotkań o charakterze komercyjnym, związanych ze sprzedażą.
 • Każdy MAL ma wyznaczoną osobę/wyznaczone osoby kontaktowe ds. MAL –koordynatora/koordynatorkę/animatora/animatorkę MAL  

Wasza organizacja jest otwarta na mieszkańców i mieszkanki Warszawy i chcielibyście dołączyć do sieci MAL? Oto kilka sposobów:

Zobacz webinar MAL dedykowany organizacjom pozarządowym.