Konsultacje społeczne MAL (raporty)

Planując otwarcie Miejsca Aktywności Lokalnej dobrze jesKonsultacje społeczne miejsca dla sąsiadów w plenerze. Grupka osób stoi wokół niebieskiego wóżka konsultacyjnego. Animator oopowiada o planowanym miejscu. Lato.t poznać potrzeby lokalnej społeczności oraz jej oczekiwania wobec nowego miejsca. Wiele dzielnic przed otwarciem MAL-u decyduje się na przeprowadzenie diagnozy lub konsultacji społecznych. Zachęcamy do przeprowadzenia konsultacji społecznych MAL. Nie wiecie jak? Doradzimy. Skontaktujcie się z nami: mal@um.warszawa.pl, 22 443 34 39.

Zachęcamy także do zapoznania się z raportami z wybranych konsultacji MAL:

  • Jakie miejsce spotkań i wymiany sąsiedzkiej w Wola Parku?. "Współdzielnik to nowe Miejsce Aktywności Lokalnej założone wspólnie przez Wolskie Centrum Kultury i Wola Park. Mieszkańcy będą mogli się tam spotykać, spędzać wolny czas oraz poszerzać swoją wiedzę i umiejętności związane z życiem w duchu świadomej konsumpcji i zero waste. Zależy nam na tym, żeby w działalność nowego Miejsca Aktywności Lokalnej zaangażować różnorodne grupy – od młodzieży, przez rodziny z dziećmi, po seniorów i seniorki. I  Konsultacje społeczne trwały do 11 maja 2021 I RAPORT Z KONSULTACJI

 

  • Jakie miejsce spotkań przy Kołowej 18?. "ARTHOUSE mieści się tuż obok zabytkowego budynku Teatru Rampa. Pod adresem Kołowa 18, w jednym z pomieszczeń mieszkalnych na tym terenie powstaje właśnie Miejsce Aktywności Lokalnej. Będzie to miejsce, w którym mieszkańcy mogą się spotykać i realizować własne pomysły przy wsparciu pracujących tu animatorów. Przestrzeń ma ok. 40 m2 i składa się z dużego pokoju, kuchni, łazienki". I  Konsultacje trwały do 24 września 2021 I RAPORT Z KONSULTACJI

 

  • Jakie miejsce spotkań w altanie przy Rozłogi 10?. "MALtana to nowe Miejsce Aktywności Lokalnej, które buduje Ośrodek Pomocy Społecznej. Mieszkańcy będą mogli się tam spotykać, spędzać wolny czas. Będą mogli również poszerzać swoje zainteresowania, dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami, a także uczestniczyć w zajęciach i warsztatach zorganizowanych. Miejsce to ma służyć też lokalnym społecznościom jako miejsce spotkań sąsiedzkich. Zależy nam na tym, żeby w działalność nowego miejsca zaangażować różnorodne grupy – młodzież, osoby z niepełnosprawnościami, rodziny z dziećmi, osoby samotne oraz w wieku senioralnym". I Konsultacje społeczne trwały od 21 czerwca do 12 lipca 2021 roku. I RAPORT Z KONSULTACJI

 

  • Jaki będzie dom sąsiedzki (MAL) przy Grójeckiej 109?. "Niniejszy raport prezentuje wyniki konsultacji społecznych realizowanych na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Wszystkie informacje zebrane w tym dokumencie pochodzą z rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami Ośrodka Kultury Ochoty oraz Urzędu Dzielnicy Ochota w ramach procesu konsultacji społecznych. Materiał może posłużyć mieszkańcom oraz pracownikom Ośrodka Kultury Ochota jako podpowiedź na temat potrzeb mieszkańców względem otwieranego, trzeciego na terenie Ochoty, Miejsca Aktywności Lokalnej". I Konsultacje społeczne trwały od 2 do 23 listopada 2017 roku. I RAPORT Z KONSULTACJI

 

  • Tworzymy żoliborskie Miejsce Aktywności Lokalnej". "Konsultacje społeczne  zostały zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w związku z planami utworzenia w lokalu o powierzchni ok. 60 m2, w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Kazimiery 20, pierwszego na terenie dzielnicy Miejsca Aktywności Lokalnej". Konsultacje dotyczyły zarówno sposobu działania MAL jak i wytycznych do remontu lokalu. I Konsultacje społeczne trwały od 4 września do 10 października 2017 roku. I RAPORT Z KONSULTACJI