Konkurs na MAL w NGO 2019 i 2020

Konkurs na udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców oraz grup nieformalnych - 2019 i 2020

W latach 2019 i 2020 organizacje pozarządowe wybrane w konkursie ogłoszonym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, prowadziły kilka Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL-e). W roku 2021 w związku z edpidemią COVID-19 konkursu nie ogłoszono.

ROK 2020

Tytuł konkursu: "Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców oraz grup nieformalnych"

Konkurs na rok: 2020; Etap konkursu: Rozstrzygnięty. Konkurs obejmuje teren m.st. Warszawy(poza obszarem objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r). Ze względu na chęć zapewnienia równego dostępu mieszkańców do przestrzeni na ich działania, dodatkowo punktowane będą oferty uwzględniające działania na terenie następujących dzielnic m.st. Warszawy: Białołęki, Bielan, Pragi-Południe (Gocław), Rembertowa, Ursynowa, Ursusa, Wesołej, Żoliborza. Link do ogłoszenia

Organizacje realizujące zadanie konkursowe (zwycięskie oferty): Teatr Baza, Stowarzyszenie Manuo [Sąsiedzki Dom Pracy Twórczej], Fundacja Metamorfozy, Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus" [MAL Caterina], Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów [Stacja Muranów], Fundacja Piwnica Poetycka ESN na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego [Kredens pod Oknami]

 

Tytuł konkursu: „Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców oraz grup nieformalnych na obszarze objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r.”

Konkurs na rok: 2020. Etap konkursu: Rozstrzygnięty. Konkurs jest dedykowany obszarowi rewitalizacji obejmujący teren m.st. Warszawy objęty Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 r. w dzielnicach: Praga-Południe, Praga-Północ oraz Targówek m.st. Warszawy. Link do ogłoszenia

Organizacje realizujące zadanie konkursowe (zwycięskie oferty): Fundacja Zwlacz Nudę, Fundacja Strefa Wolnosłowa, Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci", Towarzystwo Przyjaciół Pragi

-

 ROK 2019

Tytuł konkursu: "Udostępnianie przestrzeni na działania oddolne mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych"

Konkurs na rok: 2019. Etap konkursu: Rozstrzygnięty. Organizacje realizujące zadanie konkursowe (zwycięskie oferty): Mokotów: Teatr Baza ; Praga-Południe: Strefa WolnoSłowa; Fundacja Rozwoju Kinematografii; Praga-Północ: Towarzystwa Przyjaciół Pragi; Praska Światoteka; Fundacja Zmiana; Śródmieście: Fundacja Metamorfozy; Fundacja Poza Horyzont; Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów; Wawer: Stowarzyszenie W Trakcie; Wola: Fundacja Jeden Muranów