Koalicja na Rzecz Ochoty

Najstarsze partnerstwo lokalne w Warszawie (od 2001 r.). Obecnie tworzy je ponad 30 przedstawicieli organizacji oraz instytucji, których celem jest integracja i poprawa jakości życia mieszkańców. Koalicja inicjuje i realizuje m.in. projekty sportowe, kulturalne i edukacyjne oraz działania na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami i seniorów (np. cykliczną imprezę Ochota na sport).

 

KONTAKT:

Koalicja na Rzecz Ochoty