Inicjatywy Sąsiedzkie (minigranty)

Dwa drewniane domki a w nich pionki, zielony i czerwony, symbolizujące sąsiadów.UWAGA: I nabór w 2022 rusza w połowie lutego.

 

Co to są Inicjatywy Sąsiedzkie?

Masz pomysł na działania sąsiedzkie? Spacery nordic walking, piknik dla mieszkańców, warsztaty rękodzielnicze, ustawianie siedzisk na podwórku, a może inne aktywności? Co zrobić, żeby je zrealizować?
 
Fundacja Stocznia realizuje program miejski Inicjatywy Sąsiedzkie, który ma na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnych w Warszawie. W każdej dzielnicy zostaną wyłonione działania aktywizujące i integrujące mieszkańców i mieszkanki. Osoby realizujące projekty otrzymają wsparcie organizacyjne, animacyjne oraz finansowe. Jeśli masz pomysł na działania sąsiedzkie, ten program jest dla Ciebie!
 

Dla kogo: Wszyscy mieszkańcy i mieszkanki Warszawy

Ile osób potrzebnych do złożenie wniosku: min. 3

Osoby niepełnoletnie: tak, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

Wsparcie:

Wsparcie w ramach Programu udzielane jest Zespołom na każdym etapie pracy nad Projektem - od pojawienia się pomysłu na wspólne działania, poprzez jego doprecyzowanie, przygotowanie wniosku, realizację działań, ewaluację i planowanie kontunuacji Projektu, powtórzenie i/lub rozwinięcie w ramach innych mechanizmów pobudzania aktywności mieszkańców Warszawy. 

Wsparcie finansowe: 2000 zł lub 500 zł

Tematy:

  • zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne w swoich
  • dzielnicach;
  • zwiększenie integracji i aktywizacji społeczności sąsiedzkich, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych (m.in. migrantów, seniorów, osób nieheteronormatywnych, osób z niepełnosprawnościami, w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej, w kryzysie bezdomności);
  • wspieranie działań pomocowych oraz samopomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych grup defaworyzowanych;
  • wymiana doświadczeń, wzajemne uczenie się, budowanie więzi sąsiedzkiej;
  • wspólne działania na rzecz klimatu, ochrony środowiska i terenów zielonych w swojej dzielnicy;
  • wspólne działania na rzecz poprawy estetyki otoczenia;
  • wspólne działania na rzecz odkrywania lokalnej historii i pogłębiania patriotyzmu lokalnego

Więcej informacji: www.inicjatywysasiedzkie.org.