Inicjatywy Sąsiedzkie (minigranty)

Inicjatywy Sąsiedzkie to program finansowany przez m.st. Warszawę wspierający rozwój społeczności lokalnych w Warszawie. W ramach programu mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty na małe działania lokalne. Wybrane projekty otrzymują wsparcie finansowe (do 2000 złotych), organizacyjne i promocyjne. W latach 2021-2023 operatorem projektu była Fundacja Stocznia.

Obecnie nie jest prowadzony nabór projektów mieszkańców gdyż szukamy operatora projektu (organizacji pozarządowej) na kolejne lata. Najbliższy nabór projektów mieszkańców odbędzie się orirntacyjnie na przełomie II i III kwartału 2024.

Jeśli masz pomysł na działanie i szukasz wsparcia w jego realizacji sprawdź: inicjatywę lokalną, portal Spółdzielnia, lub zgłoś się do najbliższego Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL).

Obecnie organizacje pozarządowe mogą składać oferty na operatora projeku w latach 2024-2026. Nabór trwa do 29 lutego 2024 roku do godz. 16.00. Więcej informacji o konkursie.