Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna. Mieszkanka sadzi kwiaty.

Warszawa rozwija się dzięki aktywnym mieszkańcom – ludziom i organizacjom, którzy ożywiają i integrują lokalne społeczności.

Pomysły mieszkańców często pozostają jednak tylko w sferze marzeń, bo brakuje im wsparcia lub funduszy na realizację.

Narzędziem do ich urzeczywistnienia może być inicjatywa lokalna, zakładająca partnerską współpracę mieszkańców i urzędu. Dzięki niej wiele inspirujących i potrzebnych projektów może być zrealizowanych!

Celem inicjatyw lokalnych są wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej. Jeśli masz pomysł ważny dla twojej okolicy i chcesz razem z sąsiadkami i sąsiadami lub znajomymi go zrealizować, możesz złożyć do Urzędu m.st. Warszawy wniosek o jego wsparcie w ramach inicjatywy lokalnej.

Do 23 lutego 2023 r. trwają konsultacje społeczne dot. zmiany w uchwale dotyczącej oceny wniosków o inicjatywę lokalną. Dowiedz się więcej i zgłoś swoje uwagi. 

Poznaj inicjatywę lokalną:

Tematy inicjatyw Sprawdź czego mogą dotyczyć inicjatywy lokalne.
Wniosek Podpowiadamy jak wypełnić wniosek o inicjatywę
Koordynatorzy/ki Zobacz, kogo w urzędzie Twojej dzielnicy możesz poprosić o pomoc
Ocena i umowa Dowiedz się jak oceniany będzie Twój wniosek
Realizacja O czym warto pamiętać realizując inicjatywę
Sprawozdanie Sprawdź o czym warto pamiętać
Zielona inicjatywa Wykorzystaj inicjatywę lokalną by zadbać o zieleń wokół siebie!
Zrealizowane inicjatywy Zainspiruj się zrealizowanymi już inicjatywami lokalnymi!

Często zadawane pytania

Możesz zrealizować bardzo różne pomysły od tych związanych z zielenią i zagospodarowaniem podwórka lub skweru, przez imprezy kulturalne i sportowe, po warsztaty, pikniki sąsiedzkie oraz potańcówki.

Zobacz na jaki temat możesz złożyć wniosek o inicjatywę lokalną.

Zobacz przykładowe zrealizowane inicjatywy przykład 1 i przykład 2 

Każdy, kto mieszka w Warszawie, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.

Nie, wnioski możecie składać przez cały rok.

Nie ma takiego limitu, przy ocenie wniosków urząd każdorazowo przeprowadza możliwość zaangażowania środków budżetowych na zakup usług/materiałów postulowanych przez wnioskodawców. Możliwe jednak, że przy wnioskach wymagających zaangażowania znacznych środków, urząd zwróci się do Was z pytaniem o możliwość zawężenia zakresu proponowanego zadania, bo ich realizacja w całości nie będzie możliwa, przynajmniej w danym roku budżetowym.

Wniosek składają minimum dwie osoby ub organizacja pozarządowa w ich imieniu.

Opisujecie swój pomysł we wniosku o inicjatywę. Składacie do urzędu papierowy wniosek z opisem swojego pomysłu oraz informacją, co dajecie od siebie, a czego potrzebujecie od urzędu. Pamiętajcie: w trakcie pisania wniosku możecie skontaktować się z dzielnicową koordynatorką lub dzielnicowym koordynatorem inicjatywy lokalnej - porozmawiać wstępnie o pomyśle i skonsultować go.

Następnie urząd ocenia wniosek  - jeśli ocenił go pozytywnie, podpisywana jest umowa między mieszkańcami a urzędem na realizację tego pomysłu.

Następnie obie strony wspólnie realizują inicjatywę, a po jej zakończeniu wspólnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacj.

Wasz wkład w inicjatywę lokalną może polegać na:

- pracy społecznej (czyli waszych konkretnych działaniach, za które nie dostaniecie wynagrodzenia)

- wkładzie rzeczowym  (rzeczy, które możecie przekazać lub pożyczyć)

- wkładzie finansowym (pieniądze, które możecie „dołożyć” do realizacji inicjatywy)

W ramach inicjatywy lokalnej urząd może:

- kupić potrzebne usługi i/lub materiały

- użyczyć miejsce (przestrzeń)

- użyczyć sprzęt

Rozpatrzenie wniosku w urzędzie trwa najczęściej do 30 dni roboczych.

Czas realizacji zależy od pomysłu - inicjatywy mogą obejmować wydarzenie jednodniowe, ale i działania trwające wiele miesięcy.

Nie, zależy to od możliwości zabezpieczenia środków w budżecie jednostki, która miałaby ten wniosek realizować (lub dostępności rezerwy celowej na inicjatywy lokalne w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy).

W przypadku braku możliwości realizacji wniosku w postulowanym przez Was czasie, urząd może zaproponować, że wpisze zadanie do swojego budżetu na następny rok.

Może też okazać się, że urząd albo inna instytucja/organizacja planuje w dzielnicy podobne wydarzenie/działania. Możliwe jest również, że ze względu na specyfikę wniosku urząd zaproponuje inne formy realizacji tego pomysłu.

Webinar o inicjatywie lokalnej (2020)

Materiał, z racji pochodzenia ze źródeł zewnętrznych, może nie podlegać wymaganiom w zakresie dostępności.