Inspiracja DIY: Sąsiedzka skrzynka z narzędziami [Zrób to sam/a]

Co to jest

To skrzynka wyposażona w podstawowe narzędzia przydatne podczas prac naprawczych i remontów, którą można w pobliżu i bezpłatnie pożyczyć na kilka godzin lub kilka dni. Mieszkańcy nie muszą kupować narzędzi, których używają rzadko lub jednorazowo. Korzystają ze wspólnego zasobu, który krąży w obrębie osiedla lub dzielnicy. Jej zawartość może być dostosowywana do potrzeb danej społeczności, skupić się na narzędziach np.do prac ogrodniczych

 

Stała opieka

Skrzynka narzędziowa. obok niej rozłożona jej zawrtość - wiertarki, wkręty, narzędzia itp.Funkcjonowanie Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej wymaga stałego opiekuna. Jego rola polega na kontakcie z mieszkańcami, rezerwowaniu sprzętów, wydawaniu ich, sprawdzaniu stanu technicznego sprzętów czy kupowaniu brakujących materiałów eksploatacyjnych. On jest też odpowiedzialny za dalsze promowanie skrzynki wśród mieszkańców. Dzięki jego działaniom narzędzia będą w stanie dłużej posłużyć społeczności oraz minimalizuje niebezpieczeństwo,  związane z użytkowaniem sprzętów poza kontrolą ekspertów. Taka formuła współdzielenia powinna mieć opiekuna.

 

Stałe miejsce i godziny

Sąsiedzka Skrzynka Narzędziowa powinna mieć stałe miejsce, z którego jest wypożyczana i do którego jest zwracana. Mieszkańcy powinni mieć możliwość wypożyczania narzędzi także po godzinie 17 00. Udostępnianie nie musi być możliwe przez cały dzień, ważne, żeby godziny były realnie dostosowane do życia społeczności, godzin pracy etc. i były niezmienne.

 

Utrzymanie

Funkcjonowanie Sąsiedzkiej Skrzynki Narzędziowej kosztuje. Co jakiś czas trzeba do niej kupić materiały eksploatacyjne do elektronarzędzi lub kupić nowe narzędzie (ze względu na zepsucie/zgubienie starego). Kwestią otwartą pozostaje kto będzie pokrywał te koszty. Może wziąć to na siebie instytucja opiekująca się skrzynką - zwiększa to dostępność tego narzędzia współdzielenia. Materiały eksploatacyjne mogą być też załatwiane przez mieszkańców we własnym zakresie. Utrudnia to jednak korzystanie ze skrzynki.

 

Pozyskanie sponsora i partnerów

Prototyp ma duży potencjał na znalezienie partnera biznesowego, który byłby skłonny zasponsorować system Sąsiedzkich Skrzynek Narzędziowych na terenie Warszawy. Koszt wyposażenia jednej skrzynki wynosi 1500-2500 zł (w zależności od sklepu). Przy dużym partnerze (OBI, Castorama, Jula, Leroy Merlin) przekazanie sprzętów potrzebnych do stworzenia 6-8 skrzynek nie będzie stanowić dla niego dużego kosztu w skali działalności całej firmy. Wymierne korzyści dla partnera to m.in. posty promocyjne prezentujące mieszkańców korzystających z narzędzi, możliwość testowania ich sprzętów przez mieszkańców. Skrzynki mogłyby funkcjonować przy Miejscach Aktywności Lokalnej działających w Warszawie. Zapewniłoby to niezbędną obsługę skrzynki i ułatwiłoby dotarcie do zainteresowanych mieszkańców.

 

Przydatne materiały do pobrania:

Sąsiedzka skrzynka narzędziowa - opis mechanizmu

Regulamin użyczania Sąsiedzkiej skrzynki narzędziowej (przykładowy)

Protokół zdawczo-odbiorczy (przykładowy)

Logo -  znaczek Sąsiedzka skrzynka narzędziowa