null

Zielona Sandomierska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

☛ Tytuł:  Zielona Sandomierska

☛ Dzielnica: Mokotów

☛ Cel: Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez współuczestnictwo w kształtowaniu przestrzeni i odpowiedzialności za nią.

☛ Co zostało zrobione w ramach inicjatywy: Mieszkańcy przeprowadzili renowacje trawników, posadzili krzewy i byliny, dostawili dwa kosze na śmieci. Zorganizowano również poczęstunek dla osób zaangażowanych w prace i warsztaty dla dzieci, których efektem były tabliczki zachęcające do sprzątania po swoim psie.

☛ Zdjęcia:otrzymane od organizatora 

☛ Łączna wartość inicjatywy:  27.225,00 zł (w tym wkład Miasta: 13.555,37 zł – ok. 49%)

Załączniki: