null

Zaokopowa 3 – nasze praskie podwórko

Drukuj otwiera się w nowej karcie

☛ Tytuł:  "Zaokopowa 3 – nasze praskie podwórko"

☛ Dzielnica: Praga Północ

☛ Cel: Aktywizacja i zwiększenie poczucia sprawstwa i wpływu na własne otoczenie mieszkańców bloku przy ul. Zaokopowej, poprzez prace nad jej rewitalizacją.

☛ Co zostało zrobione w ramach inicjatywy: Przekształcono zaniedbany plac zabaw i sąsiadujący z nim teren przy ul. Zaokopowej 3, w przestrzeń przyjazną dzieciom i mieszkańcom. W ramach rewitalizacji zbudowano ogrodzony plac zabaw dla dzieci z nawierzchnią piaskową, zasadzono krzewy ozdobne, odnowiono drzwi garażowe, zagospodarowano przestrzeń rekreacyjną dla osób dorosłych.

☛ Łączna wartość inicjatywy:  30.814,00 zł (w tym wkład Miasta: 20.338,00 zł – ok. 66%)

Załączniki: