null

Wspieranie lokalnej współpracy międzysektorowej na Żoliborzu [KONKURS DLA NGO]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy poszukuje organizacji pozarządowej do wspierania lokalnej współpracy międzysektorowej (pilotaż)!

 

Zadanie polega na przeprowadzeniu pilotażowego projektu polegającego na stworzeniu oraz testowym zastosowaniu mechanizmu wspierającego międzysektorową współpracę mieszkańców, przedsiębiorstw i organizacji  pozarządowych działających na terenie Żoliborza przy realizacji pomysłów na rzecz lokalnej społeczności.

 

Cel zadania:

Stworzenie optymalnych warunków dla mieszkańców zainteresowanych realizacją własnych pomysłów na rzecz lokalnej społeczności poprzez umożliwienie samodzielnego pozyskiwania partnerów do opracowywania, finansowania i realizacji swoich projektów.

 

Termin składania ofert:

Poniedziałek, 14 maj 2018, godz. 15:30

 

Środki przeznaczone na realizację zadania:

W roku 2018 - 100.000 zł

W roku 2019 - 100.000 zł

 

Forma realizacji zadania:

powierzenie

 

Termin realizacji zadania:

1.07.2018-31.12.2019

Załączniki: