null

Wartości i standardy MAL

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 WARTOŚCI MAL

 

Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) działają z uwzględnieniem następujących wartości:

✰ LOKALNOŚĆ - miejsce sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, wspólnemu działaniu, włącza się w życie okolicy

 ELASTYCZNOŚĆ  - miejsce daje mieszkańcom przestrzeń i wiedzę do realizacji własnych pomysłów oraz mieszkańcy mają wpływ na program miejsca

✰ WSPÓŁPRACA – miejsce aktywnie współpracuje z mieszkańcami, grupami nieformalnymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rzecz sąsiedztwa

OTWARTOŚĆ – miejsce jest otwarte dla każdego mieszkańca,  działa zgodnie z zasadątolerancji i poszanowania indywidualności każdej osoby, kieruje się wartościami obywatelskimi i demokratycznymi  oraz propaguje postawy prospołeczne i służy integracji całej społeczności lokalnej

 

Domy sąsiedzkie działają dodatkowo w oparciu o:

ZASADĘ WZAJEMNOŚCI   - jeśli korzystam z zasobów lub działań domu sąsiedzkiego, daję mu coś w zamian od siebie – np. sam/a prowadzę zajęcia, pomagam w organizacji miejsca, uzupełniam np. materiały plastyczne czy zapas herbaty

WZAJEMNE ZAUFANIE  - koordynatora do mieszkańców, mieszkańców do koordynatora, mieszkańców do siebie nawzajem

RÓWNY DOSTĘP – dom sąsiedzki ma być otwarty dla wszystkich okolicznych mieszkańców, nie powinien zostać zawłaszczony przez jedna grupę

 

 

STANDARDY MAL (obowiązujące dla miejsc należących do sieci)

 

 • Akceptacja wartości kluczowych dla MAL jako wymóg w przyłączeniu do sieci MAL.
 • Rejestracja miejsca w Spółdzielni Kultury (SK) i dodanie min. 1 zasobu - „przestrzeń”  
 • Uczestnictwo w min. 1 w roku w spotkaniu dla MAL organizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy  (np. Szkolenie dla MAL, Konferencja "Miejsca Otwarte", Śniadaie Spółdzielni Kultury). Aktualna informacja na temat spotkań znajduje się na stronie: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/
 • Wyznaczenie osoby kontaktowej ds. MAL
 • Poinformowanie pracowników miejsca o tym, że miejsce jest w sieci MAL i jak otwiera się na mieszkańców (co i na jakich zasadach udostępnia, kto jest osobą kontaktową ds. MAL).

 

 

DOŁĄCZENIE DO SIECI MAL KROK PO KROKU

 • Rejestracja na http://spoldzielniakultury.waw.pl/ i zaznaczenie opcji TAK przy pytaniu „Czy chcesz dołączyć do sieci MAL?”
 • Spotkanie z przedstawicielem CKS (rozmowa o specyfice miejsca i standardach MAL)
 • Akceptacja wartości i standardów dla MAL (ustnie lub pisemnie)
 • Wskazanie pracownika miejsca do kontaktu ws. MAL

 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA MIEJSCA W SIECI MAL

 • Z inicjatywy miejsca: z powodów własnych. (W przypadku chęci rezygnacji prosimy o informacje na adres mal@um.warszawa.pl).
 • Z inicjatywy CKS: z powodu nieprzestrzegania wartości lub/i standardów  MAL. (Usunięcie będzie poprzedzone kontaktem z miejscem).

 

WSPARCIE DLA MAL:

 • Bezpłatne comiesieczne szkolenia dla koordynatorów/animatotów MAL
 • Bezpłatne superwizje (grupowe i indywidualne) dla animatorów i koordynatorów MAL (ograniczona pula godzin do wykorzystania dla całej sieci MAL)
 • Sieciowanie, wymiana dobrych praktyk między MAL z całej Warszawy
 • Wsparcie MAL we współpracy z młodzieżą (13-26 lat)
 • Wsparcie w rozwijaniu wolontariatu w MAL
 • Wsparcie merytoryczne we współpracy ze społecznością lokalną
 • Materiały informacyjne i edukacyjne o formach działania lokalnego/społecznego w Warszawie
 • Grupa Facebook „MAL-e w Warszawie” jako bieżąca platforma wymiany informacji i doświadczeń
 • Fan page Facebook „Miejsca otwarte” (jako całoroczna ogólnopolska platforma inspiracji z całej Polski)
 • Coroczna konferencja Miejsca Otwarte jako ogólnopolska platforma wymiany doświadczeń

 

Wsparciem warszawskich MAL-i zajmuej sie Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Polub na Facebooku: Warszawa pozarządowa lub zaglądaj na www.inicjatywa.um.warszawa.pl i nie przegap organizowanych dla Miejsc Aktywności Lokalnej spotkań i szkoleń!

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń: Zuzanna Włodarczyk-Wojtowicz zwlodarczyk@um.warszawa.pl, 22 443 34 39, Joanna Baczko, jbaczko@um.warszawa.pl, 22 443 31 84