null

Upiększanie Oleandrów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

☛ Tytuł: „Upiększanie (rewitalizacja) ulicy Oleandrów.”

☛ Dzielnica: Śródmieście

☛ Cel: Podniesienie walorów estetycznych oraz użytkowych ulicy Oleandrów przy jednoczesnym  promowanie zieleni w mieście, tworzeniu miejsc odpoczynku dla mieszkańców oraz budowaniu poczucia odpowiedzialności i możliwości wpływu na najbliższą okolicę przez mieszkańców.

☛ Co zostało zrobione w ramach inicjatywy? Zamontowano ławkę z oparciem wraz z dwoma donicami, obsadzono je kwiatami oraz roślinami ozdobnymi. Uzupełniono  ziemią rabatki  oraz przygotowano ziemię  do zasiewu i zasiano rośliny. Zamontowano wygrodzenia drzew przy ul. Oleandrów.

☛ Strona www: http://www.oleandrow.pl/, http://www.oleandrow.pl/wspolne-dzialania/inicjatywa-spoleczna/

Łączna wartość inicjatywy: 13 200, wkład Miasta: 12 000 zł, (ok. 88% całości)

Załączniki: