null

Konkurs dla NGO: Sąsiedzka Akademia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
14.04.2021 14:01 - 07.05.2021 16:00

Chcesz by Twoja organizacja zorganizowała dla chętnych mieszkańców i mieszkanek Warszawy w 2021 roku kurs edukacyjny "Sąsiedzka Akademia". Na oferty czekamy do dnia 7 maja 2021 roku do godz. 16.00.

 

Urząd m.st. Warszawy ogłosił konkurs "Sąsiedzka Akadmia" na rok 2021. Na oferty organizacji pozarządowych czekamy do dnia 7 maja 2021 roku do godz. 16.00.

Na czym polega zadanie?

Realizacja zadania konkursowego będzie polegała na:

1)      Organizacji kursu edukacyjnego dla mieszkańców, którzy chcą zacząć organizować i realizować działania sąsiedzkie w swojej okolicy oraz potrzebują poszerzyć swoje kompetencje społeczne oraz wiedzę w zakresie technik animacji społeczności lokalnej.

2)      Wsparciu merytorycznym ewentualnych indywidualnych projektów/działań na rzecz społeczności lokalnej uczestników kursu.

 

Możliwa jest organizacja więcej niż jednej edycji kursu w trackie realizacji zadania. Kurs ma być skierowany do osób, które są zainteresowane tematem lokalności, zaangażowanych społecznie, chcących działać w swojej najbliższej okolicy i aktywnie rozwijać swoje miasto. W trakcie kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę m.in. na temat:

  1. diagnozowania lokalnych problemów/potrzeb;
  2. diagnozowania lokalnych zasobów;
  3. technik animacji społecznej, angażujących do wspólnego działania;
  4. komunikacji i promocji działań w lokalnej społeczności;
  5. miejskich narzędzi partycypacji;
  6. innych (pozamiejskich) źródeł finansowania działań lokalnych;
  7. planowania i ewaluacji działań.

Kurs powinien zakończyć się spotkaniem online (transmitowanym w mediach społecznościowych) podczas którego kursanci przedstawią efekty swojej pracy – plany konkretnych działań na rzecz lokalnej społeczności, przygotowane na podstawie wiedzy zdobytej w czasie kursu.

Ze względu na warunki epidemiologiczne dopuszczalne jest zdalne prowadzenie obydwu opisanych wyżej w pkt. 1 i 2 działań. W przypadku prowadzenia działań stacjonarnie bądź w trybie hybrydowym, rekomendowane jest prowadzenie zajęć w Miejscach Aktywności Lokalnej (lista MAL https://inicjatywa.um.warszawa.pl/miejsca).

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZADANIU:

LINK DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 

Informacje o zadaniu:

  1. Nazwa zadania konkursowego: Sąsiedzka Akademia.
  2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
  3. Cel zadania: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im wsparcia i podnoszenia kompetencji w zakresie realizacji lokalnych projektów i samoorganizacji.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 55 000 zł w roku 2021.

Termin realizacji zadania: 4 maja 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.

Miejsce realizacji zadania: m. st. Warszawa.

Składanie ofert: Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 7 maja 2021 roku do godz. 16.00.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złoży maksymalnie 1 ofertę.