null

Szkolenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dla koordynatorów i animatorów miejsc, które dołączą do naszej SIECI MIEJSC AKTYWNOŚCI LOKALNEJ, oferujemy cykl bezpłatnych szkoleń, które będą okazją do zyskania nowych umiejętności i wiedzy, ale i wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Rekomendujemy by szkolenia te wchodziły w zakres godzin pracy koordynatorów MAL - rozwój koordynatorów przekłada się na rozwój MAL.

W 2019 roku, kontynuujemy cykl szkoleniowy dla animatorek i animatorów Miejsc Aktywności Lokalnej. Na rok bierzący planujemy następujace szkolenia:

- Inicjatywa Lokalna jako narzędzie współpracy z mieszkańcami

- Sąsiedkzie gotowanie, czyli jak założyć koło kulinarne w Miejscu Aktywności Lokalnej

- Foodsharing - sztuka niemarnowania jedzenia

- Praca z trudnym klientem

- Wielokulturowość Miejsc Aktywności Lokalnej, jako siła napędowa sąsiedzkiej integracji (szkolenie całodniowe)

- Prawo autorskie i zasoby na wolnych licencjach

- Asertywność w relacjach z mieszńcami i przełożonym

- Lokalna promocja. Co i jak robić by mieszkańcy dowiedzieli się o działaniach w MALu

- Komunikacja w zespole. Mądre liderowanie.

Szkolenia dla animatorek i animatorów Miejsc Aktywności Lokalnej, odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu w godzinach porannych (09-12), w wybranym MALu.

Zaproszenia i informacje o sykoleniach wysyłane są bezpośrednio do animatorów MALi zarejestrowanych w Spółdzielni Kultury.

 

Wybrane archiwalne szkolenia z lat ubiegłych:

✰  SZKOLENIE: Szkolenie antydyskryminacyjne dla MAL

Jak mówić by nie urazić? Jak działać by nie wykluczać? Jak nie wpadać w pułapki stereotypów?  Zapraszamy na kolejne szkolenie dla animatorów i koordynatorów MAL, tym razem antydyskryminacyjne. Przyjrzymy się tożsamościom społecznym i wykluczeniu określonych grup z uczestnictwa w kulturze. Pogłębimy wiedzę na temat stereotypów i uprzedzeń jako źródła dyskryminacji.  Zastanowimy się jak przeciwdziałać dyskryminacji i jak na nią reagować.

Miejsce: Centrum Wielokulturowe (Jagiellońska 54, wejście od pl. Hallera)

Prowadząca: Lena Rogowska – trenerka genderowa i antydyskryminacyjna, animatorka kultury, raperka. Współzałożycielka i prezeska zarządu Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Absolwentka Akademii Teatralnej w Warszawie, Wydziału Filozofii UW, Gender Studies IBL PAN oraz Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Więcej

✰  SZKOLENIE: Z trzeciej strony, czyli jak być tzrecią stroną w konfilkcie

Zapraszamy na kolejne szkolenie dla animatorów i koordynatorów Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL), które odbędzie się w 17/18 kwietnia 2018 w ŚWITlicy (Dom Kultury Świt).

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami komunikacyjnymi, które mogą być pomocne dla trzeciej strony w konflikcie. Narzędzia takie jak np. neutralny język, czy przeformułowanie służą do wspierania stron w rozwiązywaniu konfliktu, umożliwiając zarazem zdystansowanie się od toczącego się sporu. Dzięki udziałowi w szkoleniu koordynatorzy i animatorzy MAL będą mogli zapoznać się z kilkoma wybranymi technikami mediacyjnymi i przetrenować je pod kątem ich przydatności w dalszej pracy.

Podobnie jak w marcu, proponujemy dwa terminy. Zakres tematyczny obu szkoleń taki sam. Pracujemy w dwóch mniej licznych grupach, dzięki czemu będziemy mieć więcej czasu i przestrzeni na ćwiczenia praktyczne. UWAGA: W związku z małym zainteresowaniem terminem środowym, szkolenie 18 kwietnia zostaje odowłane.

Miejsce: ŚWITlica (Dom Kultury Świt, ul. Wysockiego 11, Targówek)

✰  SZKOLENIE: Rozumiem, ale…  Asertywność, tzw. „trudny klient”, zarządzanie emocjami.

 Zapraszamy na kolejne szkolenie dla animatorów i koordynatorów Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL), które odbędzie się w 27/28 marca br. w MAL Grójecka 109 (Ochota). Tym razem pracujemy nad asertywnością, zarządzaniem emocjami oraz wzmacniamy umiejętności radzenia sobie z tzw. „trudnym klientem”. Porozmawiamy też o radzeniu sobie z manipulacją. Trochę teorii, dużo praktyki. Proponujemy dwa terminy. Zakres tematyczny obu szkoleń taki sam. Pracujemy w dwóch mniej licznych grupach, dzięki czemu będziemy mieć więcej czasu i przestrzeni na ćwiczenia praktyczne.

Termin: wtorek 27 marca lub środa 28 marca w godz. 9.00-13.00

Miejsce: MAL Grójecka 109 (Ochota)

✰  SZKOLENIE: Sąsiedzkie prawo autorskie

Muzyka na potańcówkę? Sąsiedzki wieczór filmowy? Wszystko co zawsze chcieliście wiedzieć, a baliście się zapytać. O tym, co wolno sąsiadom, i o tym co wolno Wam - koordynatorom i animatorom. Dużo praktyki, niezbędna dawka teorii.

Miejsce: MAL Żoliborz, ul. Marii Kazimiery 20/1, https://www.facebook.com/malzoliborz/ 

Prowadzący: Marcin Kotyła, LegalnaKultura.pl 

✰  SZKOLENIE: Zrobić to razem - o metodach prowadzenia konsultacji z młodzieżą

Szkolenie dotyczące metod prowadzenia konsultacji z młodzieżą, prowadzone w ramach otwierania MAL na współprace z młodzieżą. Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa Więcej informacji TU

✰  SZKOLENIE:  Model konsultacji społecznych MAL

Kamerlane spotkanie z koordynatorami wybranych domów sąsiedzkich, których otwarcie zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi lub diagnozą. Spotkanie służy zebraniu dobrych praktyk i doświadczeń, i jest elementem procesu wypracowania modelu konsultacji społecznych MAL. Miejsce: Centrum Komunikacji Społecznej]

✰  SZKOLENIE: WOLONTARIAT W MAL. JAK TO DZIAŁA?

Wszystko co chcieliście wiedzieć o wolontariacie w MAL, ale baliście się zapytać! Jak rozkręcić wolontariat w MAL od zera, praktyczne wskazówki, dobre praktyki, podstawy prawne. I oczywiście wymiana doświadczeń. Zaprezentujemy różne źródła, z których można czerpać dodatkowe inspiracje na temat organizacji wolontariatu.  Do udziału w spotkaniu zachęcamy zarówno MAL-e, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z wolontariatem jak i te, które posiadają w tym zakresie duże doświadczenie.

Prowadzący: Zespół projektu „Ochotnicy warszawscy” (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy) razem z zaproszonymi gośćmi, którzy pomogą spojrzeć na temat wolontariatu z nowej perspektywy. O projekcie Ochotnicy warszawscy: jego celem jest rozwój i promocja idei wolontariatu w Warszawie. W ramach projektu organizowane są liczne działania mające na celu wsparcie koordynatorów wolontariatu jak i wydarzenia skierowane do samych wolontariuszy. UWAGA: Jeżeli są tematy, które szczególnie chcielibyście poruszyć na spotkaniu – poinformujcie nas o tym, postaramy się zarezerwować na to czas (nasz adres: ochotnicy@um.wawrszawa.pl). Do zobaczenia!  Zespół Ochotników warszawskich. www.ochotnicy.waw.pl

Miejsce: MAL Kłobucka 14, ul. Kłobucka 14.

Termin: 4 października (środa), godz. 9.00-13.00

✰  SZKOLENIE: WSPÓŁPRACA Z MŁODZIEŻĄ

Szanowni,
Z nieukrywaną przyjemnością pragniemy zaprosić Was na kolejne szkolenie dla Miejsc Aktywności Lokalnej. Po krótkiej wakacyjnej przerwie zapraszamy Was 30 sierpnia (środa), o godzinie 09:00 do Domu Kultury KADR (ul. Wincentego Rzymowskiego 32)!

Siódme szkolenie poświęcimy metodom współpracy z młodzieżą.

Spotkanie 30 sierpnia ma 4 główne cele, wokół których będziemy pracowali:

1. Zaktualizowanie wizerunku młodzieży (osób w wieku 13 – 19 lat)
2. Oswojenie wyobrażeń i stereotypów dotyczących obrazu współczesnej młodzieży
3. Lepsze zrozumienie motywacji i wyborów współczesnej młodzieży
4. Wzrost kompetencji pracowników MAL w zakresie współpracy z młodzieżą – opracowanie wstępnych rekomendacji

✰  SZKOLENIE: LOKALNA PROMOCJA (+PODSUMOWANIE CYKLU SZKOLENIOWEGO 2016/17)

6 lipca zapraszamy serdecznie na Bemowo do nowopowstałego MAL-u Dwa Jelonki, na ostatnie przed wakacjami szkolenie dla koordynatorów i pracowników miejsc aktywności lokalnej (MAL).

Najbliższe szkolenie poświęcimy szeroko rozumianej promocji lokalnej. Jak dotrzeć ze swoim komunikatem do społeczności? Jak zainteresować ofertą MAL-u osoby dotychczas nieaktywne? Jak w działaniach tych pomóc może spójna identyfikacja wizualna MAL-u i w jaki sposób jest nieodłącznym elementem tożsamości miejsca?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi poszukamy wraz z dwójką animatorów i menadżerów kultury, znanych Wam na co dzień z Centrum Komunikacji Społecznej – Agnieszką Matan i Aleksandrem Ćirliciem.

Miejsce: Dwa Jelonki, ul. Powstańców Śląskich 44

Termin: 6 lipca, 12:00-16:00

✰  SZKOLENIE: MĄDRE LIDEROWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

10 maja o godz. 14.00 (środa) odbyło się kolejne szkolenie dla przedstawicieli warszawskich miejsc aktywności lokalnej. Tym razem poświęciliśmy je mądremu liderowaniu i zarządzaniu zespołem. Szkolenie poprowadziła Aleksandra Daszkowska-Kamińska z Fundacji Szkoła Liderów.  Szkole odbyło się w „wCentrum” przy Ul. Twarda 1 (https://www.wcentrum.org/).

 ✰  SZKOLENIE: ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE. 4 kwietnia (wtorek) godz. 13.00-17.00, Klubokawiarnia Dzika Strona Wisły (pl. Hallera 5)

„Tonę po uszy”, „Mam tyle na głowie”, „Nie wiem w co ręce włożyć” – czy z Twoich ust często padają takie lub podobne sformułowania? Prowadząc miejsce pełne spotkań i aktywności nietrudno o poczucie przytłoczenia natłokiem obowiązków. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak lepiej panować nad dużą ilością aktywności i zadań, zapraszamy na szkolenie z zakresu zarządzania sobą w czasie. Podczas praktycznych warsztatów między innymi: zaprojektujesz swoją dodatkową „pamięć zewnętrzną”, poznasz sposoby prostego ustalania priorytetów oraz przyjrzysz się czynnikom, które obniżają efektywność Twojego działania.

Koordynatorzy miejsc aktywności lokalnej, w tym domów sąsiedzkich, to  osoby, które muszą na co dzień łączyć różne role:  animatorów społeczno-kulturalnych, administratorów i zarządców przestrzeni, moderatorów itp.  W MAL-u zawsze coś się dzieje, czasu jest wiecznie za mało. Praca w MAL-u. pochłania dużo czasu i energii, koordynatorzy tych miejsc muszą sprawnie zarządzać bieżącymi sprawami i ustalać priorytety działań.  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w narzędzia i sposoby organizacji czasu i pracy.

Plan szkolenia: Moduł I: Ogarnąć chaos; Moduł II: Wybrać to, co najważniejsze; Moduł III: Pokonać odkładanie na później

 Prowadzący: Paweł Cieślak (Szkoła Liderów)

✰  SZKOLENIE: Konflikt w zespole i praca z trudnym "klientem" ✰ 

W tym roku cykl zaczniemy od pracy z konfliktem w zespole  i pracy z "trudnym klientem". Szkolenie odbędzie się we wtorek 7 lutego w godzinach: 14:00 - 17.15. Tym razem gościć nas będzie Klub Osiedlowy SURMA (ul. Białobrzeska 17).

Kilka słów o prowadzącej:

Anna Cybulko - specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu rozwiązywania konfliktu, komunikacji interpersonalnej oraz dynamiki małych grup. Od 2011 powołana na stanowisko Rzecznika Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego, wspiera społeczność akademicką w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych i interpersonalnych oraz skutecznym osiąganiu celów. Współpracuje z samorządami – m.in. Miasta Warszawy – przy projektowaniu, organizacji oraz prowadzeniu konsultacji społecznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Psychologii.

✰  SZKOLENIE: Niestandardowe formy finansowania działań w MAL-ach ✰

Zapraszamy na II szkolenie dla przedstawicieli warszawskich MAL. Szkolenie odbędzie się w czwartek 24 listopada w godz. 14.00-18.00 w jednym z MALi - Stacji Muranów (Andersa 13). Podczas szkolenia dowiecie się m.in. o tym jak wykorzystywać crowdfounding, jak pozyskiwać sponsorów oraz o ty jak sięgać po fundusze miejskie. Więcej informacji  na naszej stronie: http://inicjatywa.um.warszawa.pl/na-glownej/niestandardowe-formy-finansowania-dzia-a-w-mal-ach 

✰  SZKOLENIE: EKONOMIA SPOŁECZNA, A MAL - E- PUBLIKACJA!

Zachęcamy do zapoznania sie z publiakcją "Aktywna społeczność dla ekonomii społecznej. Niezbędnik dla liderów miejsc aktywności lokalnej", która powstała w wyniku innowacyjnego programu rozwojowego  pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej, bazującym na metodologii British Council.

Realizatorami projektu były Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z British Council. Program dedykowany jest przedstawicielom instytucji, firm oraz organizacji pozarządowych sprzyjających realizowaniu pomysłów mieszkańców działających w Warszawie zgodnie z ideą miejsc aktywności lokalnej (MAL).

✰  SZKOLENIE: Inauguracja szkoleń dla MAL. I 6.10. I Duży Pokój

Nareszcie! Ruszamy z cyklem bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli warszawskich MAL!

Spotkanie inaugurujące nowy sezon sieci miejsc aktywności lokalnej połączone będzie z pierwszym warsztatem „Ćwiczenia z zaangażowania” (prowadzonym przez doświadczone trenerki z Future Simple. Odbędzie się ono w czwartek 6 października br. o godz. 17.00 w Dużym Pokoju (ul. Warecka 4/6, wejście od ul. Kubusia Puchatka). Spotkanie potrwa do ok. godz. 20.00. Prosimy o potwierdzenie przybycia na spotkanie na adres mal@um.warszawa.pl do 30 września.

Warsztaty i szkolenia przez nas przygotowane będą okazją do zyskania nowych umiejętności i wiedzy, ale i wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Spotkania odbywać się będą raz na 2-3 miesiące, obejmą także zagadnienia zaproponowane przez same MAL-e.

SZKOLENIE I 6.10.2016 I "ĆWICZENIA Z ZAANGAŻOWANIA" ✰

Zaangażowanie. Aktywność. Przywiązanie. Czynny udział. Co to właściwie jest zaangażowanie? Jak bycie zaangażowanym pomaga realizować cele? Co to znaczy angażować się  mądrze? Czy osoba zaangażowana może sobie czasem odpuścić? Jak zaangażowanie wpływa na obecne w każdej pracy napięcie pomiędzy dbaniem o  realizację celów, a  rozwijaniem i tworzeniem relacji?

 Zapraszamy przedstawicieli, koordynatorów miejsc aktywności lokalnej do wzajemnego poznania się i wspólnego przyjrzenia się swoim strategiom budowania zaangażowania.  Podczas trwającego 2,5 h warsztatu poszukamy aktualnych odpowiedzi na wyżej postawione pytania. Pokażemy jak definiowanie celów długoterminowych, tworzenie i aktualizacja definicji własnego zaangażowania może wpłynąć na rozwój prowadzonego przez Was miejsca i pomóc Wam w codziennej  pracy.

Warsztat poprowadzi duet trenerek i  edukatorek z kolektywu Future Simple: Paulina Czapska i Anna Szapert (www.futuresimple.pl)

6.10.2016, godz. 17.00-20.00, Pracownia Duży Pokój, ul. Warecka 4/6, (wejście od  ul. Kubusia Puchatka).

✰  SZKOLENIA Z EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA MAL I WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016 ✰

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy z British Council serdecznie zapraszają do udziału w innowacyjnym programie rozwojowym pn. Active Citizens for Social Enterprise – Aktywna Społeczność dla Ekonomii Społecznej, bazującym na metodologii British Council. Program dedykowany jest przedstawicielom instytucji, firm oraz organizacji pozarządowych sprzyjających realizowaniu pomysłów mieszkańców działających w Warszawie zgodnie z ideą miejsc aktywności lokalnej (MAL).

Cele programu:

  • Rozwój wiedzy i umiejętności osób prowadzących MAL-e w zakresie działań wspierających inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej.
  • Wzmocnienie MAL-i  jako podmiotów działających na rzecz rozwoju lokalnego, zrównoważonego rozwoju i wzrostu zaangażowania mieszkańców w społeczną zmianę przy
    wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej.
  • Rozwój sieci kontaktów i możliwości współpracy między MAL-ami.

Szkolenia odbędą się miedzy 26 września, a 19 października br. Rekrutacja trwa do dnia 19 września 2016 roku.

Załączniki: