null

Superwizje

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Koordynatorzy i animatorzy Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) to osoby, które muszą na co dzień łączyć różne role: animatorów społeczno-kulturalnych, administratorów, zarządców przestrzeni, psychologów, mediatorów itp.

Superwizję rozumiemy jako stworzenie, podczas serii spotkań grupowych i indywidualnych, bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy będą mogli swobodnie porozmawiać o swojej pracy, jej trudnościach, wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także pracować nad umiejętnością rozwiązywania konfliktów i sytuacji kryzysowych, z którymi spotykają się w swojej pracy. Superwizja ma za zadanie wspierać koordynatorów w wyzwaniach ich codziennej pracy, wzmacniać ich kompetencje, przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.

Z superwizji mogą skorzystać wszyscy chętni koordynatorzy i animatorzy Miejsc Aktywności Lokalnej (należących do sieci MAL).

W 2020 roku superwizje są kontynuowane. Bezpłatnie możesz skorzystać z superwizji indywidualnej bądź zespołowej (dla całego zespołu MALu).

Jeśli jesteś nimi zainteresowany/zainteresowana prosimy o kontakt z superwizorkami: Katarzyną Sekutowicz (kasias@boris.org.pl) lub Martą Henzler (martah@boris.org.pl). 

[UWAGA: W okresie zagrożenia epidemiologicznego superwizje odbywają się w formie online.]