null

Konkurs dla NGO: Sąsiedzka Akademia na lata 2022-2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd m.st. Warszawy ogłosił konkurs "Sąsiedzka Akademia" na lata 2022-2023. Na oferty organizacji pozarządowych czekamy do dnia 23 grudnia 2021 roku do godz. 16.00.

Chcesz by Twoja organizacja organizowała dla chętnych mieszkańców i mieszkanek Warszawy w latach 2022-2023 kursy edukacyjne w ramach zadania "Sąsiedzka Akademia". Na oferty czekamy do dnia 23 grudnia 2021 roku do godz. 16.00.

Na czym polega zadanie?

Realizacja zadania konkursowego będzie polegała na organizacji kursów edukacyjnych (minimum jedna edycja rocznie) dla mieszkańców, którzy chcą zacząć organizować i realizować działania sąsiedzkie w swojej okolicy, potrzebują poszerzyć swoje kompetencje społeczne oraz wiedzę w zakresie technik animacji społeczności lokalnej.

Możliwa jest organizacja więcej niż dwóch edycji kursu w trackie realizacji zadania. Kurs ma być skierowany do osób, które są zainteresowane tematem lokalności, zaangażowanych społecznie, chcących działać w swojej najbliższej okolicy i aktywnie rozwijać swoje miasto. W trakcie kursu uczestnicy powinni zdobyć wiedzę m.in. na temat:

  1. diagnozowania lokalnych problemów/potrzeb;
  2. diagnozowania lokalnych zasobów;
  3. technik animacji społecznej, angażujących do wspólnego działania;
  4. komunikacji i promocji działań w lokalnej społeczności;
  5. miejskich narzędzi partycypacji;
  6. innych (pozamiejskich) źródeł finansowania działań lokalnych;
  7. planowania i ewaluacji działań.

Kursy powinny kończyć się podsumowaniem w formie prezentacji/animacji/video lub innej, przedstawiającej korzyści, które wynieśli z kursu uczestnicy i uczestniczki. Podsumowanie to będzie wykorzystywane w celach promocyjnych przy realizacji przez Urząd m.st. Warszawy działań o podobnym charakterze.

Ze względu na warunki epidemiologiczne dopuszczalne jest zdalne prowadzenie opisanych wyżej działań. W przypadku prowadzenia działań stacjonarnie bądź w trybie hybrydowym, rekomendowane jest prowadzenie zajęć w Miejscach Aktywności Lokalnej (lista MAL https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/lista-mal ).

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O ZADANIU:

LINK DO OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

Informacje o zadaniu:

  1. Nazwa zadania konkursowego: Sąsiedzka Akademia.
  2. Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie
  3. Cel zadania: Wspieranie rozwoju społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im wsparcia i podnoszenia kompetencji w zakresie realizacji lokalnych projektów i samoorganizacji.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 50 000 zł w roku 2022 i 50 000 zł w 2023 roku.

Termin realizacji zadania: 1 marca 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa.

Składanie ofert: Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 23 grudnia 2021 roku do godz. 16.00.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złoży maksymalnie 1 ofertę.