null

Rozwijamy Spółdzielnię Kultury - ogłoszenie konkursu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie „Dzielimy się zasobami i działamy na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijamy Spółdzielnię Kultury”.
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaprasza do składania ofert.
Zadanie konkursowe będzie realizowane od 16 września do 31 grudnia 2019 roku, maksymalna kwota przewidziana na jego realizację to 40 tysięcy złotych.

Spółdzielnia Kultury to portal internetowy działający w oparciu o idę wymiany, którego celem jest ułatwienie nieodpłatnego dzielenia się zasobami (m.in. przestrzeniami, przedmiotami, umiejętnościami, wystawami i spektaklami). Za pośrednictwem strony internetowej www.spoldzielniakultury.waw.pl przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych oraz osoby prywatne mogą pożyczać zasoby potrzebne do realizacji niekomercyjnych projektów na rzecz swojej społeczności lokalnej oraz dzielić się z innymi tym co sami mają.

Celem realizacji zadania konkursowego będzie zainteresowanie mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji i grup nieformalnych ideą dzielenia się zasobami oraz zachęcenie mieszkańców do społecznego zaangażowania, realizacji działań na rzecz innych i otoczenia przy wykorzystaniu Spółdzielnia Kultury.

Wszelkie informacje i dokumenty znaleźć można na stronie: 

http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/dzielimy-si-zasobami-i-dzia-amy-na-rzecz-spo-eczno-ci-lokalnej-rozwijamy-sp-dzielni  

Zapraszamy do składania ofert w konkursie do dnia 22 sierpnia 2019 roku (do godziny 16).