null

Różowy zakątek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł:  Różowy zakątek

Dzielnica:  Wawer

Cel: Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców na osiedlu Radość.

Co zostało zrobione w ramach inicjatywy:  Potrzebę miejsca spotkań dla społeczności lokalnej wykazały przeprowadzone wśród mieszkańców Radości konsultacje społeczne. Wnioskodawcy chcąc utworzyć taką przestrzeń, postanowili połączyć dwa narzędzia inicjatywę lokalną i budżet partycypacyjny.  W pierwszym etapem zagospodarowania terenu przy WCK Radość  złożyli projekt do budżetu partycypacyjnego (Radosna Scena). W drugim etapie wniosek o realizacje zadania w ramach inicjatywy lokalnej, czyli „Różowy zakątek”. Zrealizowanie obydwu projektów przyczyni się do wykreowania przestrzeni nie tylko sprzyjającej wydarzeniom artystycznym, ale także nieformalnym spotkaniom i inicjatywom sąsiedzkim.

W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowano piknik sąsiedzki, podczas którego mieszkańcy przygotowywali teren pod stworzenie ogrodu, sadzili roślinki, grabili liście , przesadzali kwiaty
i krzewy.

Łączna wartość inicjatywy:  9.495,00 zł (w tym wkład Miasta: 4.115,00 zł – ok. 43 %)

Strona internetowa: http://www.wck-wawer.pl/radosc/aktualnosci/2015/rozowy-zakatek

Załączniki: