null

Puławska 48 - lokal na kulturę i/lub MAL czeka! [LOKAL NA MAL]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Mały, ale z potencjałem. Taki jest lokal przy Puławskiej 48 (przy skwerze "Orszy"), który może być kolejną bazą dla działań lokalnych w tej okolicy.

Lokal przeznaczony został na prowadzenie działalności społeczno-użytecznej lub kulturalnej (stworzenie i prowadzenie miejsca, które będzie sprzyjać realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu) w ramach realizowanego przez m.st. Warszawa projektu pod nazwą Warszawskie Centra Lokalne w rejonie skweru S. Broniewskiego „Orszy”.

Może to być więc siedziba lub filia organizacji pozarządowej, miejsce realizacji projektów kulturalncyh i społecznych. Mile widziana organizacja, która chciałaby dołączyć do działającego wokół partnerstwa lokalnego Stary Mokotów (http://warszawalokalnie.waw.pl/partnerstwa/partnerstwa-starego-mokotowa/ ).

LOKAL

  • adres lokalu: Puławska 48 lokal nr 31,
  • powierzchnia w m2: 26,13 w tym 7,26 piwnica,
  • położenie lokalu: parter+ piwnica, wejście z ulicy, piwnica z wejściem schodami z lokalu
  • wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna- zdjęty licznik, instalacja wodno-kanalizacyjna, c.o., wc w piwnicy (wysokość 1,8 m i brak wentylacji grawitacyjnej),
  • stan techniczny lokalu: do remontu bieżącego, kraty zewnętrzne są na częściach wspólnych budynku,
  • poprzednia fukcja: sklep z alkoholami,
  • czynsz ok. 300 zł miesięcznie + media

 

WIZJA LOKALNA

W celu zapoznania się z lokalem, jego stanem technicznym, a także projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy skontaktować się z Działem Najmu Lokali Użytkowych ZGN z siedzibą przy ul. Irysowej 19, pok. nr 20, tel. (22) 549 37 13.

 

SKŁADANIE PROPOZYCJI


Propozycje będą przyjmowane od dnia 22.01.2018 r. do dnia 23.02.2018 r. do godz. 14.00.

Propozycję mogą składać pojedyncze podmioty bądź grupy podmiotów działające wspólnie na mocy porozumienia zawartego w formie pisemnej.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty bezpośrednio realizujące zadania użyteczności publicznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) prowadzące działalność społeczno- użyteczną bądź kulturalną, dla których działalność ta jest celem statutowym i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową.

Podmioty składające Propozycję (lub podmioty składające Propozycję wspólnie), zwane dalej Wnioskodawcami, muszą być na dzień złożenia Propozycji wpisane do KRS lub innego odpowiedniego rejestru oraz posiadać nr NIP. Propozycje złożone przez podmioty w trakcie organizacji nie będą rozpatrywane.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie Propozycji najmu lokalu na prowadzenie działalności społeczno- użytecznej lub kulturalnej w ramach realizowanego przez m.st. Warszawa projektu pod nazwą Warszawskie Centra Lokalne, zwanej dalej Propozycją.

 

Szczegóły na stronie:

 http://www.zgnmokotow.waw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1933:pulawskia-48-do-najmu-poza-konkursem-ofert-na-prowadzenie-dzialalnosci-spoleczno-uzytecznej-lub-kulturalnej&catid=118&Itemid=162