null

Prowadzenie Centrum Społecznego Paca (Domu Sąsiedzkiego) [KONKURS DLA NGO]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na kontynuację prowadzenia Centrum Społecznego Paca (Domu Sąsiedzkiego). Oferty składać można do 15 października 2018 r. w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl.

 

Zadanie: Wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) – Centrum Społecznego Paca.

Opis: Centrum Społeczne Paca  jest miejscem, która ma za zadanie wzmacniać i wspierać  rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej min. poprzez: nieodpłatne  udostępnianie przestrzeni na potrzeby i działania mieszkańców, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych oraz prowadzenie działań animujących lokalną społeczność. Podejmowane działania powinny być odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności ale  mają też inicjować i wyzwalać lokalne inicjatywy, sprzyjać nawiązywaniu sąsiedzkich relacji, dbać o nie i rozwijać. Tworzyć przyjazną i otwartą przestrzeń, służyć wiedzą  i wsparciem, wspierać rozwój wolontariatu. Centrum Społeczne Paca ma być miejscem działań o charakterze międzypokoleniowym oraz  angażującym osoby i rodziny zagrożone lub już objęte wykluczeniem społecznym, młodzież (13 – 26 lat) i seniorów.     

Więcej o Centrum Społecznym Paca: http://centrumpaca.pl/

Więcej o Domach Sąsiedzkich: https://internal.um.warszawa.pl/waw/inicjatywa/-/null

Środki przeznaczone na realizację zadania:
w roku 2018 – 10.000,00 zł,
w roku 2019 – 200.000,00 zł,
w roku 2020 – 200.000,00 zł . 

Termin realizacji zadania:  1.12.2018  r. – 31.12.2020 r.

Termin składania ofert: poniedziałek, 15 października (godz. 16:00)

Ogłoszenie konkursowe: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/wzmacnianie-i-rozw-j-wsp-lnoty-lokalnej-oraz-integracji-s-siedzkiej-poprzez-prowadz