null

Projekt utworzenia przestrzeni wspólnej dla mieszkańców ul. Podskarbińskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł: Projekt utworzenia przestrzeni wspólnej dla mieszkańców budynków Podskarbińskiej 10a, 10b i 8b.

Dzielnica:  Praga-Południe

Cel:  Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez wspólną pracę przy realizacji projektu. Rewitalizacja oraz uporządkowanie zieleni jaki i przedeptów, poprawa funkcjonalności podwórka oraz stworzenie wygodnego, bezpiecznego miejsca dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych.

Co zostało zrobione w ramach inicjatywy: Mieszkańcy zaangażowani w realizacje zadania przekształcili zaniedbane podwórko pomiędzy budynkami 10a, 10b i 8b w miejsce rekreacji,  wypoczynku i integracji sąsiadów. W ramach inicjatywy lokalnej została wygrodzona przestrzeń na rekreacje, postawiono altankę oraz zamontowano w niej 6 ławek. Założono przydomowe ogródki przy blokach oraz usypano skalniaki z wcześniej przywiezionych kamieni oraz zakupionych roślin.

Łączna wartość inicjatywy:  93.648,00 zł (w tym wkład Miasta: 55.400,00 zł – ok. 59 %)

Załączniki: