null

Program Wspólnota – Szukamy koordynatora prac

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy szuka Wykonawcy do koordynacji procesu opracowania programu Wspólnota, stanowiącego program rozwoju do celu operacyjnego 1.1. Strategii Rozwoju #Warszawa 2030.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Koordynacja procesu opracowania programu Wspólnota, w tym:

  1. przedstawienie metodyki prac nad programem włączającej różnych interesariuszy;
  2. opracowanie planu i harmonogramu prac;
  3. merytoryczne przygotowanie i moderowanie spotkań;
  4. przygotowanie sprawozdań podsumowujących wnioski ze spotkań; 
  5. współpraca z ekspertami, wspierającymi merytorycznie prace nad programem;
  6. opracowanie projektu programu Wspólnota, zgodnego ze standardami dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy (link poniżej), w tym redagowanie treści programu na podstawie zebranych podczas całego procesu materiałów;
  7. zredagowanie treści programu uwzględniające uwagi do projektu zgłoszone podczas konsultacji społecznych oraz uzgodnień wewnętrznych ze strony Zamawiającego;
  8. współpraca z przedstawicielami Zamawiającego w zakresie komunikowania procesu powstawania programu;
  9. prezentacja programu na różnych etapach opracowania.

 

Więcej informacji znajdziecie w załączniku.

Wycenę wraz z propozycją koncepcji koordynacji prac należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: adobrosielska@um.warszawa.pl i a.zorawska@um.warszawa.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, pokój 128.

Termin nadsyłania wyceny: do  30 kwietnia 2018 roku, do godziny 16:00.

 

Uwaga: Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

Załączniki: