null

Szukamy osoby do zespołu - integracja osób migranckich w MAL-ach

Drukuj otwiera się w nowej karcie
31.03.2023 11:53 - 12.04.2023 23:59
Trwa spotkanie, grupa osób siedzi w okręgu. Młode kobiety z uśmiechem dyskutują. W tle szara surowa ściana Pawilonu Kamień.
Autor: Urząd m.st. Warszawy

Szukamy osoby, która będzie zajmowała się wsparciem Miejsc Aktywności Lokalnej w działaniach mających na celu integrację osób migranckich. Praca na pół etatu w Wydziale Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy.

Szukamy osoby, która będzie zajmowała się wsparciem Miejsc Aktywności Lokalnej w działaniach mających na celu integrację osób migranckich.

Zadania:

 • diagnoza potrzeb animatorów_ek MAL-i w kontekście wzmacniania i integracji wielokulturowych społeczności;
 • edukacja animatorów_rek MAL-i w zakresie prowadzenia działań wzmacniających i integrujących różnorodne kulturowo społeczności;
 • wspieranie inicjowania działań na rzecz osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa w MAL-ach;
 • zbieranie i upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie.

Wymagania konieczne: 

 • doświadczenie w pracy związanej ze wspieraniem aktywności społecznej i partycypacji, animacji społecznej, w pracy przy projektach społecznych, działaniach promocyjnych;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • komunikatywna znajomość jednego z języków: angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego;
 • znajomość języka polskiego na poziomie B2 w mowie i w piśmie;
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i samodzielność;
 • dyspozycyjność od 4 maja 2023 r.

Mile widziane: 

 • wykształcenie w kierunku nauk społecznych;
 • otwartość na pracę w różnorodnym kulturowo środowisku;
 • doświadczenie w pracy z i dla migrantów_ek;
 • doświadczenie migranckie.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pół etatu na zastępstwo do końca 2023 r.;
 • wynagrodzenie w przedziale od 3000 do 3200 zł brutto (w zależności od doświadczenia zawodowego);
 • pracę w zespole specjalistów z Wydziału Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej; 
 • stałą współpracę z Centrum Wielokulturowym w Warszawie;
 • nabywanie doświadczenia w pracy ze społecznością lokalną oraz w środowisku wielokulturowym. 

Więcej o Miejscach Aktywności Lokalnej na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/mal

Zgłoszenie w formie CV oraz listu motywacyjnego proszę przesłać w wersji elektronicznej na adres imusial@um.warszawa.pl w terminie do 12 kwietnia 2023 r. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. 

Informacje dodatkowe: Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: inicjatywa@um.warszawa.pl lub telefonicznie: 22 443 34 36.

W CV prosimy o dopisanie klauzuli:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu rekrutacji na praktykę w Urzędzie m.st. Warszawy. 

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres iod@um.warszawa.pl. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula RODO