null

Poszukujemy wykonawcy analizy socjologicznej [termin nadsyłania ofert: 6.07.18]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia analizy socjologicznej, na potrzeby powstającego, miejskiego Programu Wspólnota.


Poszukujemy wykonawcy, który:

I. Przeprowadzi analizę socjologiczną i przygotuje raport (w oparciu o zebrany materiał empiryczny) obejmujący zagadnienia:
a) tworzenie i funkcjonowanie wspólnot lokalnych w Warszawie, w tym wskazanie działań potrzebnych do wspierania ich rozwoju,
b) znajomość i wykorzystanie wśród warszawiaków różnych instytucji, narzędzi, rozwiązań służących angażowaniu się mieszkańców na rzecz społeczności lokalnej i/lub miasta jako całości (takich jak znajomość i zaangażowanie w działania MAL, domów sąsiedzkich, inicjatywę lokalną) oraz włączaniu ich do wspólnoty.

II. Przygotuje propozycję pytań ankietowych, które będą służyły cyklicznemu monitoringowi Programu Wspólnota.

III. Przygotuje propozycję wskaźników do Programu Wspólnota.

Szczegóły

>> Zapytanie ofertowe

Termin złożenia oferty: 6.07.2018 r. (piątek) o godzinie 16:00.

Pytania?

>> Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej – Adam Markuszewski tel. 224433448, e-mail: ext.amarkuszewski@um.warszawa.pl

Załączniki: