null

Poszukujemy ewaluatora / ewaluatorki konsultacji społecznych domów sąsiedzkich (MAL) [TERMIN DO 9.02.]

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Poszukujemy zewnętrznego ewaluatora / ewaluatorki (1 osoba lub zespół) do prowadzenia w 2018 roku ewaluacji i przetestowania modelu ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących domów sąsiedzkich (Miejsc Aktywności Lokalnej).

Co roku w Warszawie otwierają się kolejne Domy sąsiedzkie. Są to miejsca służące wspieraniu działań lokalnych i integracji sąsiedzkiej. Otwarcie domów sąsiedzkich zazwyczaj poprzedzone jest konsultacjami społecznymi. We współpracy z ewaluatorem / ewaluatorką, chcemy sprawdzić m.in. w jakim stopniu konsultacje wspierają tworzenie takich miejsc. 

Więcej o domach sąsiedzkich

Zobacz raporty z dotychczasowych konsultacji społecznych MAL

Szczegóły >> pobierz zapytanie ofertowe

Termin złożenia oferty: 09.02 (piątek) do godz. 16.00

Adres: konsultacje@um.warszawa.pl

 

Pytania?

Wydział Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami (konsultacje społeczne) tel. 22 443 34 94, annabiernat@um.warszawa.pl

Zespół Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej (domy sąsiedzkie) tel. 22 443 34 39, zwlodarczyk@um.warszawa.pl

Załączniki: