null

Warszawskie partnerstwa na magicznym Jazdowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Stowarzyszenie BORIS

Razem można więcej! Wiedzą o tym warszawskie partnerstwa lokalne, które na co dzień działają dla swoich sąsiadów i sąsiadek, a 6 czerwca spotkały wspólnie się na magicznym Osiedlu Jazdów.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie BORIS, które na zlecenie m.st. Warszawy sieciuje warszawskie partnerstwa lokalne. Dzięki spotkaniom przedstawiciele i przedstawicielki warszawskich partnerstw mogą się poznać, wymienić doświadczeniami i inspiracjami.

 

Co to jest partnerstwo lokalne?

Lokalna kawiarnia, dom kultury, organizacja pozarządowa... Partnerstwo lokalne to grupa organizacji, instytucji, mieszkanek i mieszkańców, którzy wspólnie działają na rzecz rozwoju danego miejsca i społeczności. Każdy z partnerów wnosi inne doświadczenie, wiedzę i perspektywę ̰w myśl zasady: razem można więcej! Zazwyczaj taka lokalna koalicja funkcjonuje jako inicjatywa niesformalizowana i nie jest nigdzie zarejestrowana. Partnerstwo działa w oparciu o zasadę dialogu i wzajemnego szacunku, ma elastyczną strukturę i wiele możliwości, a kierunki działań określa w zależności od lokalnych potrzeb.

Obecnie w Warszawie działa ponad 15 partnerstw lokalnych, najwięcej na Żoliborzu i Mokotowie. Ich pełną listę można znaleźć na stronie o partnerstwach lokalnych. (W Twojej okolicy nie ma partnerstwa lokalnego? Chcesz je założyć, ale nie wiesz od czego zacząć? Skontak)tuj się z nami: Anna Koczorowska, 22 443 01 44, akoczorowska@um.warszawa.pl

Każde partnerstwo działa trochę inaczej, ma inne cele i metody działania. Ważne jednak, że integruje tych, którzy chcą działać dla swojej okolicy i jej mieszkańców. Poza sieciowaniem Miasto zapewnia partnerstwom także mentoring oraz wsparcie finansowe (zależne do dzielnicy).

 

Osiedle więzi sąsiedzkich

Gospodarzem czerwcowego spotkania seciującego było Partnerstwa Otwarty Jazdów. To niezwykle aktywne partnerstwo ma fascynującą historię i działania.

Osiedle Jazdów powstało w 1945 roku. Drewniane domki były częścią rozliczeń wojennych jakie “w naturze” Finlandia zapłaciła Związkowi Radzieckiemu po przegranej wojnie. Osiedle było pierwszą powojenną inwestycją mieszkaniową w Warszawie. Pracowali tutaj i mieszkali architekci, urbaniści oraz inżynierowie z Biura Odbudowy Stolicy. W późniejszych latach, mimo wyprowadzki lub śmierci pierwszych mieszkańców, na Osiedlu przetrwały bardzo bliskie, kultywowane do dziś więzi sąsiedzkie. W 2011 roku władze dzielnicy Śródmieście postanowiły zlikwidować domki i przeznaczyć teren do zabudowy na budynki komercyjne i użyteczności publicznej. Jednak mieszkańcy i aktywiści miejscy utworzyli inicjatywę o nazwie Otwarty Jazdów broniącej tego historycznego osiedla. Dzięki obywatelskiemu buntowi udało się tą enklawę uratować na rzecz różnych inicjatyw społecznych.  W 2014 roku przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami Warszawy, które jednoznacznie wskazały, aby zachować to zielone miejsce w samym sercu Warszawy z kolonią zabytkowych domków fińskich na cele mieszkaniowe i społeczne.    

 

Wspólne decydowanie i zarządzanie

Od 2015 roku rozpoczęto na osiedlu budowanie Partnerstwa Otwarty Jazdów wspieranego przez Stowarzyszanie BORIS (w ramach działań współfinasowanych przez m.st. Warszawę). Głównym celem działania Partnerstwa Otwarty Jazdów jest zachowanie Osiedla Jazdów w jego obecnym charakterze oraz dbanie o dziedzictwo historyczne, przyrodnicze i społeczne. Partnerstwo zmierza do wypracowania społecznego systemu zarządzania tym miejscem wprowadzając nowe, innowacyjne mechanizmy partycypacyjne wspólnego decydowania i współdziałania wszystkich podmiotów związanych z Osiedlem Jazdów.  Partnerstwo prowadzi dialog na rzecz rozwoju osiedla z urzędnikami m.st. Warszawy.

W ramach Partnerstwa powstało Porozumienie, które określa - wartości, cele i strukturę działania. W preambule do Porozumienia m.in. czytamy Jazdów jako ważne miejsce społeczno-kulturalne na mapie Warszawy zależy od wspólnego zaangażowania i dbałości różnych grup, instytucji, organizacji, sąsiadów, mieszkańców Warszawy i wszystkich ludzi zainteresowanych jego rozwojem.

Pragniemy, aby nasza partnerska współpraca na rzecz Jazdowa stała się najlepszym przykładem, opartej o dialog, troski o wspólne dobro.  Ponieważ krzyżują się tu różne interesy, działania organizacji pozarządowych, inicjatyw nieformalnych i mieszkańców został stworzony Regulamin Osiedla – wyjaśnia Wojciech Matejko z Partnerstwa Otwarty Jazdów.

Regulamin porządkuje i określa jasne reguły współistnienia wszystkich na tym terenie.  Odbywają się comiesięczne spotkania, których przewodnictwo ma rotacyjny charakter. Bardzo przywiązuje się uwagę do poszanowania każdego głosu, równości i jawności.  Wszystkie decyzje merytoryczne i finansowe są dyskutowane na forum i każdy może się nimi zapoznać.  Materiały i sprawozdania przechowywane są na otwartym dla członków dysku. Partnerstwo ma 2 formy działalności.  Jedna to szeroka, otwarta formuła w oparciu Porozumienie i deklaracje, a druga to formuła operacyjna i wykonawcza wyrażona przez założoną formalną organizację Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Otwarty Jazdów.  Partnerstwo ma też swojego sekretarza, który dba o całościową koordynację działań na Osiedlu. Prowadzona jest również strona na facebooku informująca o aktualnych wydarzeniach. To wyjątkowy, wspólny system zarządzania i troski o wspólne dobro.  

 

Magiczne miejsce

Na Osiedlu Jazdów dzieją się magiczne rzeczy, zarówno w sferze ekologii, kultury, relaksu, edukacji czy samopomocy.  Kluczowymi wartościami tego miejsca są: otwartość, empatia, innowacja, współodpowiedzialność, obywatelskość, samopomoc. Wszystkie działania włączają mieszkańców Warszawy - są inkluzyjne, nie wykluczają nikogo.  Zostało założone Centrum Samopomocy, aby przyciągać grupy wrażliwe i słabsze czyli tych, którzy sami pewnie na Jazdów by nie trafili.  Osiedle Jazdów też aktywnie włączyło się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. 

Imponuje rozmach działań - corocznie ponad 3 tys. wydarzeń i kilkadziesiąt tysięcy gości.  Odbywają się różne aktywności, wśród nich tak znaczące jak: Festiwal Laba, Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury, Festiwal Myśli Abstrakcyjnej, Otwarty  Uniwersytet, ogrody społecznościowe,  Festiwal Otwarty Jazdów, czy oddolnie realizowane festiwale np. Noc Muzeów.

Istnienie takiego miejsca jak Osiedle Jazdów, to wartość, która promieniuje i zmienia całe miasto.  Jazdów stwarza wyjątkowe warunki do dyskusji o różnych rozwiązaniach globalnych kryzysów oraz ich natychmiastowego testowania w małej skali. To ciągły eksperyment - laboratorium miasta. To działania pokazujące tę wartość wszystkim urzędnikom i mieszkańcom, którzy są otwarci na nowe doświadczenia. Dzięki temu, zaczyna się dostrzegać, że “niedasizm”, to tylko stan umysłu, a nie postawa wynikająca z realnych ograniczeń systemu.- dodaje Wojciech Matejko.

W 2021 roku Partnerstwo otrzymało wyróżnienie Komisji Europejskiej za wyjątkowe zaangażowanie w ochronę i rozwój wspólnego europejskiego dziedzictwa w konkursie European Heritage Awards.

Więcej o Partnerstwie Otwarty Jazdów na stronie https://jazdow.pl/partnerstwo/

 

Tekst przygotowany we współpracy z Wojciechem Matejko z Partnerstwa Otwarty Jazdów oraz  Pawłem Jordanem ze Stowarzyszenia BORIS.